Fergekaiet på Vågaholmen

"Rødøy" anløper

RLA © Johan Martin Mathisen (12837).

Omtale

2005 02 15

Demonteres - kan ikke brukes mer

Nyheter 15/02 2005
Vegvesenet demonterer gammel ferjekai

Ferjekai Vågaholmen (foto:pas)
Statens vegvesen er i disse dager i gang med å plukke ned installasjonene på det gamle ferjekaiet på Vågaholmen. Trafikken på ferjekaia ble nedlagt i 1992 da det nye sambandet Kilboghamn - Jektvik ble åpnet. Dette skjedde etter at vegparsellen Strømsvik – Reppen ble ferdigstilt og dermed ble ferjeturen over Melfjorden redusert fra over 2 timer til vel 1 time.
Siden 1992 har ferjekaia på Vågaholmen vært ute av bruk og det har ført til slitasje på installasjonene og forstøtningsmuren opp mot oppstillingsplassen. Nå er altså oppryddingen av området startet.
Ved pas, kl 20:18