Hva har skjedd 2013 -2022

Hva skjedde i Rødøy og når skjedde det? Det er det jeg prøver å få frem med disse sidene...men svært mye skjer og det er ikke sikkert jeg får med alt...

Denne siden omtaler alle åra etter 2013.

Egen side omtaler alle åra før 2013