50-årskonfirmanter ved Rødøy kirke 1977 - 1980

Retur...

1980 (1)

© RLA. (9036). RM.

1980 (2)

© RLA. (9073). RM.

1980 (3)

© RLA. (9092). RM.

1980 (4)

© RLA. (9093). RM.

1980 (5)

1979 (1)

© RLA. (8866). RM.

1979 (2)

© RLA. (8867). RM.

1979 (3)

© RLA. (8934). RM.

1979 (4)

© RLA. (8935). RM.

1978 (1)

© RLA. (8744). RM.

1978 (2)

© RLA. (8707). RM.

1978 (3)

© RLA. (8742). RM.

1978 (4) - feil bilde, men rett tekst!

1978 (5)

© RLA. (8801). RM.

1977

© RLA. (11583). RM.

Dette er første gang 50-årskonfirmanter er samlet på Rødøya.  Ifølge et klipp fra året etter - 1978. Presten ønsket å gjøre det til en tradisjon også for videre år.