Tjongsfjord kirke 50 år i 2012 - god grunn til feiring...

Tilbake

Det var også en takk til de personer som etter hverandre i over 60 år arbeidet for en DNK-hus i Tjongsfjorden. Det hele starta da for 110 år siden...

Det som kommer videre her et referat om det formelle som skjedde i full offentlighet - om boka jeg skrev - og menighetsbladet jeg skrev,  og om de to jubileumsdagene.  Jeg deltok bare selv i middagen som jeg formelt ble innbudt til på søndag - sammen med min mor - som store deler av sitt voksne liv arbeidet for denne kirke - som møtte 90 år gammel sammen med sin datter som ledsager der.

Meløyavisa 20.september 2012.

Spesialnummer av Rødøy menighetsblad

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 1 av 12.
Skann: © RLA.

Side 2

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 2 av 12.
Skann: © RLA.

Side 3

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 3 av 12.
Skann: © RLA.

Side 4

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 4 av 12.
Skann: © RLA.

Side 5

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 5 av 12.
Skann: © RLA.

Side 6

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 6 av 12.
Skann: © RLA.

Side 7

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 7 av 12.
Skann: © RLA.

Side 8

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 8 av 12.
Skann: © RLA.

Side 9

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 9 av 12.
Skann: © RLA.

Side 10

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 10 av 12.
Skann: © RLA.

Side 11

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 11 av 12.
Skann: © RLA.

Side 12

Rødøy menighetsblad 02.2012. Spesialnr i anledning Tjongsfjord kirkes 50 års jubileum 15. og 16. september 2012. Side 12 av 12.
Det er her på denne side tatt bort øvre del som gjelder bispevisitasjen uken etter. Skann: © RLA.

FESTMIDDAG PÅ TJONGSFJORD SAMFUNNSHUS

FOR SPESIELT INVITERTE

Invitasjon til en spesiell gjest - den person som har skrevet boka om Tjongsfjord kirke 1902-1962-2012. ©RLA.

Festmiddagen

Søndag 16. septbember fra kl 14.30 og i flere timer. © RLA.

ET VERDIG OG FIN JUBILEUMSMIDDAG

Einar Johan Aga hadde god ledelse av hele ettermiddagen med forett, middag (ovnbakts laks) og etterfølgene kaffe og kaker.  Også av den mer åndelige føde i form av orinteringer, taler og overrekkelser osv.

Det møtte to fra kapellforeningen - Marie Hoff og Sigrid J. Mathisen. Sistnevnte arbeidet for foreningen fra den ble startet i 1946, hun var da 23 år gammel og var kommet til Tjong 2 år før.

Tidligere sogneprest Leif Raustøl tok ordet, det gjorde også varaordfører Torsten Simonsen som representerte kommunen.  Flere ganger.  På bildet foran er "kjøkkengjengen" hentet inn for en takk.

Leder av jubileumskomiteen, Einar Johan Aga, hadde to blomsterbuketter.  Den ene ble gitt til leder av Rødøy fellesråd - Aud Steinrem Johansen - med grunnlag i det gode samarbeide som det hadde vært i jubileumkomiteen.  Den andre ble gitt til Johan Martin Mathisen som hadde skrevet jubileumsboka.

3 stk signerte jubileumsbøker ble gitt til inviterte gjester:

  • Det første ektepar som ble gift i kirken (inviterte gjester).
  • Det første barnet som ble døpt i kirken - ved vigslingen 16.9.1962.
  • Forfatteren av jubileumsboka - Johan Martin Mathisen.

Disse tre stk av jubileumsboka hadde en personlig innledning - og så underskrifter av følgende personer fra kirken som hadde hatt ansvaret for jubileumsfeiringen:

  • Aud Steinrem Johansen (leder fellesrådet).
  • Valborg S. Fagereng (kirkeverge).
  • Marit Hagtvedt.
  • Kirsti Taraldsen.
  • Ragnvald Seljevoll
  • Jann Odin Falch (kirketjener/graver)
  • Einar Johan Aga

Dette skjedd under under "kaffen" ved at bøkene ble sendt rundt borden for underskrift.

I boka til forfatteren stod det skrevet foran disse underskrifter:

"Til Johan Martin Mathisen. Tusen takk for godt utført arbeid med jubileumsboka. Hilsen fra kommiteen".

En signert utgave ble gitt meg

Forfatterens signerte bok, mottatt under jubileumsmiddagen 16. september 2012.

En takk "med hånden" for at jeg hadde skrevet boka fikk jeg fra Einar Johan Aga, kirken øverste leder Aud Steinrem Johansen og den gamle sognepresten Leif Raustøl.  Ellers mer uformell takk og kommentarer.  Noe om at boka var godt logisk oppbygget med avsnitt og tidsepoker, var lettlest osv. Det er godt å høre!

Jeg har også fått en rekke telefoner - med takk for at jeg skrev boka!

TILLEGG om DE SOM MALTE KIRKEN INNVENDIG

Slik malerne malte kirken i 1962. Altertavlen var det Henry som malte. Han malte denne i kirkerommet. Foto: RLA (Johan M. Mathisen).

HENRY WAADE, var født 24.12.1899 i Trondhjem.  Ved folketellingen 1910 er han bosatt som barn hjemme hos foreldrene - Hans Oldus Waade (f.16.4.1862 i Værran) og Oldine Waade (f.24.10.1864 i Trondhjem). Henry Waades far var i 1910 - "bestyrer av elektrisk forretning".

(i min bok, nevnt ovenfor, er han nevnt som HENRIK.  Det er desverre en "avskrift" fra det som står i jubileumsboka for Halsa Kirke, og er ikke det som står i folketellinga 1910 og i papirene fra 1962!)

mer

Henry er bosatt her med foreldre og 3 eldre søsken.  De er bosatt Sankt Olafsgate 4, 2 etasje og betaler kr 300 pr år i husleie.

Da Waade var i Tjongsfjorden og malte, var han adresse i Trondheim - Klostergata 70.

HALFDAN BOSTAD, var født 17.12.1898 i Trondhjem. Ved folketellingen 1910 er han bosatt som barn hjemme hos foreldrene Johan Bostad  f.1851) og mora Ellen Bostad (f.1856).  Faren er selvstedning bakermester.  De bor i Trondhjem, Dronningens gate 48, i et våningshus og bakeri.  Kapellkommite hadde ikke hans adresse, da den ikke er oppgitt ved innmelding i trygdekassen.

FEIL i boka - feil bilde side 9 og årsaken til det....

Dette bilde skulde vært på side 9 i boka.

Hei!

Huff og huff. Må bare først beklage så mye for det oppståtte. Feilen på side 9 er ikke enkel å forklare. Det vi kan se av historikk her er at på siste korrekturen så er alt rett.

Det har skjedd en feil i linkingen til bildet i oversendingen til trykkeriet.
Vi kan evt. printe korrekt bilde på selvklebende og at det klebes over det som er der, bare en idé.
Med vennlig hilsen
FORRETNINGSTRYKK AS
Espen Wiik