Konfirmanter Rødøy kirke 1939 - 1957

1957

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1957 - gutter

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1957 - piger

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1956

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1956 - gutter

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1956 - piger

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1953

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1953 - gutter

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1953 - piger

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1941

FFR 1996:50:998.
Alsing Einvoll sine foto-

Det mangler konfirmansjonsbilder fra 1941, om det ble tatt noen vet jeg ikke.   Dette er bilde av to av konfirmantene i Rødøy kirke 22.6.1841.

Jenta er Jorun Helene Lorentzen f. 1825.  Hun er datter av Jens og Hanna - Sandvika på Gjerøy Nordre.

Gutten er fra Gjedden på Sleipnes, grenser til gården Våga.  Han het Hilmar Pedersen f. 1926.

1939

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1939 - gutter

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).

1939 - piger

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy).