Noe om Rødøy nye kirke

Historien bak...

RØDØY KIRKE 2012. . © RLA (Johan M. Mathien).

Tilblivelsen for denne kirke er godt beskrevet i Rødøy historielags utsolgte bok nr. 1 fra 1984.

Første del av artikkelen, skrevet av Helge Nome for årboka, siteres her:

"Tanken om en ny kirke ble lansert av sogneprest Simon Dahl i 1881,  "Nypræsten", han flyttet til Rødøy i 1880, mente at den gamle kirken var for liten. Våren 1882 ble forslaget om ny kirke tatt opp til realitetsdrøfting i soknestyret.  Lensmann Motzfeldt var antagelig den fremste drivkraften i arbeidet med å få bygd ny kirke, og han ble senere valgt til formann i byggekommiteen for kirken.

I mai 1883 klarte soknepresten, etter forslag fra representanten Gjertsen, å bli enige om å plassere den nye kirken på austsida av Losvikveien.  Det hadde da bl.a. blitt forkastet forslag om å bygge den på Bryggevikvolden mellom Skålneset og Losvika, og forslaget om å bygge den der gammelkirka sto.

Etter å han innhetet tre anbud, valgte soknestyret kirkebyggemester Andreas Nilsen Grenstad fra Vefsen til å oppoføre kirken.  Grenstads anbud tok utgangspunkt i en korskirke med 700 sitteplasser etter egen tegning.  For kr 32.000 skulle han kjøre materialer fram til byggeplassen, sette opp grunnmur og overlevere kirken i fullt ferdig stand.

Bygdas folk gjorde grunnarbeidet til den nye kirken på dugnad, og den første syldstokken ble lagt 23. mai 1884.  5. oktober samme år, ble det nedlagt en skiferplate i et hull i muren.  Foruten diverse data, står det på denne platen: "Herren hellige huset og bevare sine nådemidlers forvaltning til menighetens oppbyggelse til en guds bolig i ånden".

Etter at biskop Smitt hadde blitt oppholdt av uvær et døgn, viet han kirken en dag etter planen, mandag 31. august 1885.

Kalte folk til Rødøy

Veten på Rødø

"Ja, siste gang den var ibruk var ved opførelsen av den nuværende kirke på øen.  Det er ikke lenger siden enn i 1884.  Bygdens fedre hadde bestemt at kirketømmeret skulle opbæres gratis av kirkealmuen, og som smågutt hørte jeg på lensmannen, Birger Fredrik Motzfeldt, lese fra bårstutrappa for kirkeforsamlingen, at når jekten var kommet med tømmeret, vilde det bli tent et bål på toppen av Rautinn for at alle og enhver kunde få vite at dagen var inne og at man da pliktet å innfinne sig på Rødøen for at ta fatt på opbæringen av den dyrebare last".  Edv. J. Havnø, noe av det han skrev i Håløygminne i 1925 om "Veten på Rødø."

Det skal ha vært den størst jekta til handelsmann Jæger i Selsøyvik som henta tømmeret til Rødøy.  

RØDØY KIRKE 2012. © RLA (Johan M. Mathien).

Orgelet i kirken - fra 1886

Fra boka: Norges orgler og organister til og med 1914 av Anna Lindhjem.

Rødøy (Nordland).

Rødøy kirke blev indviet 1884 med orgel paa 6 st., 1 kop, 1 man og pedal. Ukjent fabrik.  Organist: Forhenværende missionær I. O. Bang. Løn 4 kr pr. gang.  Noksaa god menighetssang.  Hurtig tempo. I konfirmasjonstiden synger konfirmanterne tostemmig.

(I.O.Bang = Johan Othelius Bang, Esvika).

1955

© RLA.

Fra Rødøy menighetsblad. Skann© RLA.

Div

2013 Gudstjenester

31. mars 2013 kl. 11.00. Høymesse.
14. april 2013 kl. 11.00. Høymesse.
17. mai 2013 kl. 12.00. Høymesse.
19. mai 2013 kl. 11.00. Høymesse.
19. juni 2013 kl. 11.00. Konfirmasjon.

2013 Avisa Nordland 8.4.2013:

"Kondolanseprotokoll i forbindelse med begravelsen til skøytelegenden og Rødøyfjerdingen Hjalmar "Hjallis" Andersen, ble det lagt ut kondolanseprotokoll i Rødøy kirke, der Andersen ble døpt den 18. juni 1923."

1985 Jubileumsfeiring -100 år

1935 Jubileumsfeiring - 50 år

Nordlands avis: "Rødøy kirke som i 1885 blev bygget av byggmester A. N. Grindstad, Mosjøen, og kostet ca 32.000 kroner i ferdig stand. feirer sitt 50-årsjubileum lørdag 24. og søndag 25. august."

Rødøy kirke - altereret

© RLA (12842). Postkortet er bruk 1916 og er mest sannsynlig laget for handelsmannen i anledning grunnlovens jubileum 1914.