Tilbake

Rødøy historielags årbok nr 1 i heltekst

All skanning av denne boka slik den er lagt ut her som bilder og PDF filer er utført av Johan Martin Mathisen.

Sidene til og med 7

Skann av Rødøy historielags årbok nr 1. Forlengst utsolgt.

Sidene 8-9

Ved Sjærgårdstrand - over to sider. Først diktet og så en omtale av "dikteren" Trygve Gjerø skrevet av Hardis Monsen.

Sidene 10-23

Artikkel i anledning Rødøy kirkes 100 års jubileum skrevet av Helge Nome. Og en lengre artikkel skrevet for Aftenposten i 1920-åra av Signe Dahl Meyer. Om prestegården på Rødøya og prestehjemmet der.

Sidene 24-29 om og av Edv J. Havnø

Biografi om Havnø skrevet av Povl Simonsen - sidene 24-26. En artikkel skrevet av Edv J. Havnø - "På heimskyen og ute" - sidene 27-29.

Sidene 30-44 - artikkel om fiske

Fiske i Rødøy omkring århundreskiftet (1800/1900). Skrevet av Magnus Sigurd Mathisen (ut fra hans hovedoppgave i historie).

Sidene 45-54

Artikkel om husmann og fotograf - Johan Rasch skrevet av Helge Nome.

Side 55

Nordlandiakartet - artikkel på en side skrevet av Kolbjørn Lorentzen.

Sidene 56-58

Hvor er Peder Skredders penger? ('Fra retten i Rødøyfjerdingen).
Artikkel skrevet av Torsten Simonsen. Fra 1697-1698.

Sidene 59-62

Bjørnehistorier i Rødøy skrevet av Trygve Gjerø.

Sidene 63-67

Et skifte i Rødøy - artikkel skrevet av Olav Svenning og Torsten Simonsen. Fra en av Reppen gårdene.

Side 68 og 69

Artikkel "Bli frisk med Rødøy historielag" - skrevet av Helge Nome.

Sider 70-75

Segner fra Rødøy om dråg, hulder, prest og djevel. Skrevet av Kåre Bang.

Sider 76-79

Noen historier som skjedde under krigen

Artikkel i Rødøy historielags årbok nr 1.
Engelskmenn ombord. Nifst opplevelse fra tysk vaktbåt under krigen. Artikkel skrevet av Kåre Bang.

Sider 80-88

Minner fra lokalrutebåttjenesten i Rødøy. Skrevet av Torbjørn Lorentzen.

Sidene 98-99

Sidenne 100-102