Valg i Rødøy - et sammendrag

Historikk

2007

Kommunestyrevalget (1)

KOMMUNESTYREVALGET I RØDØY 2007 2011
Rødøy kommunestyre består av 17 representanter.
Valget i 2007 gav følgende sammensetning:
Det norske Arbeiderparti: 3 representanter
Kristelig Folkeparti: 2 representanter
Kystpartiet: 2 representanter
Rødøy Fellesliste: 4 representanter
Senterpartiet:6 representanter

2007

Kommunestyrevalget (2)

RØDØY KOMMUNESTYRE 2007-2011

SENTERPARTIET
34,9 %, +7,4 %, 238 stemmer (+32). Representanter = 6 (+1).

RØDØY FELLESLISTE
24,3 %, -3,0 %, 166 stemmer (-38). Representanter = 4.

DET NORSKE ARBEIDERPARTI
18,6 %, -0,3 %, 127 stemmer (-14). Representanter = 3.

KYSTPARTIET
12,3 %, +0,3 %, 84 stemmer (-6). Representanter = 2.

KRISTELIG FOLKEPARTI
9,8 %, +0,3 %, 67 stemmer (-4). Represententer = 2.

VALGDELTAGELSE
68,4 % deltagelse = 682 personer.
Representanter = 17
Formannskapet = 5

2003

Kommunestyrevalget

KOMMUNESTYRET I RØDØY 1999-2003

Senterpartiet
35,5 prosent av stemmene
+ 9,4 %
274 lister (+ 55 lister).
6 av de 17 valgte.

Det Norske Arbeiderparti
23,2 % av stemmenene
- 0,7 %
179 lister (- 21 lister).
4 av de 17 valgte.

Rødøy Fellesliste
19,4 % av stemmene
- 11,4 %
150 lister (-108)
3 av de 17 valgte.

Kystpartiet
11,1 % av stemmene
+ 11, 1 %
86 lister (+86)
2 av de 17 valgte.
Det er første gang Kystpartiet stiller til valg i Rødøy.

Kristelig Folkeparti
10,8 prosent av stemmene
+ 2,8 %
83 lister (+16)
2 av de 17 valgte.

Ordfører Johan Svartis fra Senterpartiet.

Varaordfører Torsten Siminsen fra Rødøy Fellesliste.

Formannskap:
Johan Anton Svartis og Randi Storvik Telnes fra Senterpartiet.
Inger Lise Kvalvik Aakre fra DNA.
Torsten Simonsen fra Rødøy Fellesliste.
Anita Kristin Tustervatn fra Kystpartiet.

1999

Kommunestyrevalget

1995

Kommunestyrevalget

1991

Kommunestyrevalget

1983

Kommunestyrevalget

1979

Kommunestyrevalget

1975

KOMMUNESTYREVALGET I RØDØY 1975
FASTLANDETS FRIE VELGERES LISTE
SAMARBEIDERNES UAVHENGIGE VALGLISTE
KRISTELIG FOLKEPARTI
24,9 % av stemmene (+7,1%)
262 stemmesedler (+37)
5 representanter (+1)
DET NORSKE ARBEIDERPARTI
22,4 % av stemmene (+0,1%)
236 stemmesedler (+11)
5 representanter (som forrige valg)
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
6,2 prosent av stemmene (+6,2). Først gang med liste i Rødøy.
65 stemmesedler (+65)
1 representant i kommunestyret (+1)
Valgdeltagelsen var på 76,2 %, 1052 avgitte stemmer
21 Representanter i kommunestyret og 5 i formannskapet.

1971

Kommunestyrevalget

1967

Kommunestyrevalget

1963

Kommunestyrevalget

Skriv som ble sendt rundt til "Sørbygdinger og Øyboere".

"Valget står for døren. Store krefter er i virksomhet for og gjennomføre store ting i kommende periode.

Sørbygdinger og Øyboere må nå se alvoret i øinene og handle rask. Man vil foreslå at alle oppstilte fra Tjongsfjorden strykes uten skånsel. Man bør i alle tilfeller arbeide mot det mål at man kvitter seg med diktaturet fra Vågaholmen og Aga-karene. Velger. Lykke til."

1959

Kommunestyrevalget

1955

Kommunestyrevalget

1951

Kommunestyrevalget

1947

Kommunestyrevalget

1945

Kommunestyrevalget

1937

Herredsstyrevalget

HERREDSSTYREVALGET I RØDØY 1937
Arbeidere, småbrukere og fiskere
27,9 % av stemmene
278 lister
6 av 20 mandater i kommunestyret

Det norske Arbeiderparti
31,7 % av stemmene
Det er første gang de stiller til valg i Rødøy pga + 31,7 %.
233 lister (+233)
6 av 20 mandater i kommunestyret

Borgelige felleslister
15,7 % av stemmene
115 lister
3 av 20 mandater i kommunestyret

Andre lister
14,7 % av stemmene
108 lister

48,1 valgdeltagelse og 734 lister

Ordfører: Toralf Heen (Arbeidere, småbrukere og fiskere).

Varaordfører: R. Andersen.
NB: Det vil senere kommen en spesifikasjon av "Borgelige felleslister" og "Andre lister".

1934

Herredsstyrevalget

1931

Herredsstyrevalget

1928

Herredsstyrevalget

VALGET I RØDØY
Ved fleretallsvalg er følgende valgt:

Stemmer og navn:

399 Helmer Sleipnes
398 P.B. Andersen
398 P. Danielsen
357 Johannes Svendsen
306 Alfred Danielsen
304 K. Gjærsvik
294 Rikard Røsok
294 Rikard Andersen
287 Martin Våtvik
284 T. Strømdal
269 Anton Bjerkeli
268 Peter Bøe
257 Angell Stensland
255 Nils Benjaminsen
255 K. Senning
254 John Bernhoff
231 Hans Nilsen Nerskog
206 A. B. Lauritsen
190 M?rin Johnsen?
189 John Hagland

1925

Herredsstyrevalget

HERREDSTYREVALGET I RØDØY 1925

267 stemmer
19,0 % valgdeltakelse
20 enkeltrepesentanter

Ordfører: Fanejunker P.D. Andersen (partiløs).

Varaordfører: Ludvig Esjeholm (partiløs).

Formannskapet (5):
P.B. Andersen
Ludvig Esjeholm
Enevold Olsen
Richard Røsok
Alfred Heen

Listen

I RØDØY foregik valget 10. oktober som flertallsvalg med saadant resultat.
(Nordlands Avis den 20. oktober 1925).

Stemmer og navn:

266 Enevold Engøy

266 P. B. Andersen

265 Alfred Danielsen

263 Olav Aga Kila

263 Richard Røsok Rødøy

260 Olaf Jæger Selsøyvik

255 Lyder Forsmo

254 Alfred Heen

243 Sigurd Telnes

241 Rikhard Andersen

240 Nils Haagensen

240 Angel Stensland

223 Ivar Sjaavik

215 Joh. Hagland

193 Halvor Sleipnes

191 Petter Moe Myken

180 Nils Benjaminsen

179 Anton Bjerkeli

172 Ludvik Esjeholm

159 Elias Haugland

Varamenn

1. Monrad Seines
2. Olaf Bjørnøy
3. Albert Hilstad
4. Nikolai Einvik
5. Johan Bernhoff
6. Johannes Gjerøy
7. Joh. Hagevik jnr
8. Monrad Eskeholm
9. Anton Hagevik
10. Aksel Værnesos
11. Alf Olsen, Storselsøy
12. Martin Vaatvik
13. Lyder Lindorsen
14. Olaf Branum
15. Erling Nikolaisen
16. Svend M. Ringen
17. Johan Bloch
18. Lars Aanes
19. Kristian Olsen
20. Johan Abelsen

1922

Herredsstyrevalget

HERREDSTYREVALGET I RØDØY 1922

452 stemmer
32,9 % valgdeltagelse
20 representanter


KOMMUNEVALGET I RØDØY
(Nordlands Avis 20. oktober 1922).

Følgende er valgt:

Lyder Olsen, Nesø

Alfred Heen

Kornelius Knutsen Gjersvik

Johan Hansen Venes

Fanejunker Andersen Oldervik

Ole Hyttan

Lyder Forsmo Melfjord

Alfred Telnes

Hans Jægtvik

Johan Rasch Engvik

Petter Johannessen Aakvik

Ludvik Block Tjongsfjord

Ivar Mathisen Tjong

Olav Aga Kila

Helmer Petersen Sleipnes

Johan Eliassen Myken

Johan Abelsen Mælen

Enevold Olsen Engøy

Richard Røsok Rødøy

O. Johnsen, Gjærøy

1919

HERREDSTYREVALGT I RØDØY 1919 1160 stemmer 47,4 % valgdeltagelse 24 representanter KOMMUNEVALGET I RØDØY Kommunevalget i Rødøy foregikk mandag mandag. (Nordlands Avis 20. oktober 1919). Valgt ble: 1. Kornelius Gjersvik 2. Olaf Melfjord 3. Petter Davidsen 4. Johan Eliassen 5. Albert Hilstad 6. Richard Røsok 7. Lyder Olsen, Nesø. 8. Elias Haagensen 9. Helmer Pettersen 10. Lars Losvik 11. Sigurd Hagevik 12. Johan Larsen 13. Iver Mathisen 14. Alfred Telnes 15. Petter Andersen 16. Peder Nilsen 17. Johan Norum 18. Petter Vågeng 19. J. Selsø 20. Johan Rasch

HERREDSTYREVALGT I RØDØY 1919

1160 stemmer
47,4 % valgdeltagelse
24 representanter
KOMMUNEVALGET I RØDØY
Kommunevalget i Rødøy foregikk mandag mandag.
(Nordlands Avis 20. oktober 1919).

Valgt ble:

1. Kornelius Gjersvik

2. Olaf Melfjord

3. Petter Davidsen

4. Johan Eliassen

5. Albert Hilstad

6. Richard Røsok

7. Lyder Olsen, Nesø.

8. Elias Haagensen

9. Helmer Pettersen

10. Lars Losvik

11. Sigurd Hagevik

12. Johan Larsen

13. Iver Mathisen

14. Alfred Telnes

15. Petter Andersen

16. Peder Nilsen

17. Johan Norum

18. Petter Vågeng

19. J. Selsø

20. Johan Rasch

1916

Herredsstyrevalget

HERREDSTYREVALGET I RØDØY 1916

344 stemmer tilsammen
28,9 % valgdeltagelse
20 representanter

1913

Herredsstyrevalget

HERREDSTYREVALGET I RØDØY 1913

122 stemmer
11,3 % valgdeltagelse.
20 representanter

1910

Herredsstyrevalget

Valgdeltagelse 15,5 %.
167 lister tilsammen
20 representanter