3dje TIPP

Hovedsiden

7ende generasjon

112 - 113

PEDER NICOLAISEN RØSÆG

Peder er far til Ane 56 Nikolai Pedersen Røsæg (1765-1807).

Peder kom til Røsegg 1780 fra Nordre Sem, Følling.
Han døde 1803 på Røsegg Vestre.

Han ble gift med Judit (Jødda) Olsdtr Røsæg f.1725, død 26.11.1820 på Røsæg Vestre.

JUDIT (JØDDA) OLSDTR RØSÆG

Judit (Jødda) Olsdtr Røsæg f.1725, død 26.11.1820 på Røsæg Vestre.

114 - 115

PEDER BÅRDSEN ROSTAD SVARVA

Peder og Jødda er foreldre til ane 57 Anna Pedersdtr Svarva (1767-1839).

Peder er sønn av ane 228 Bård Størkesen Rostad (1690-1768) og hans hustru 229 Ane Sivertsdtr Rostad (1702-1770).

Han ble gift med ane 229 Jødda Pedersdtr Svarva (1823-1792).

Peder er bror til ane 118 Jakob Bårdsen Rostad (1736-1878).

JØDDA PEDERSDTR SVARVA

Han ble gift med ane 229 Jødda Pedersdtr Svarva (1823-1792).

116 - 117

KRISOFFER OLSEN KVARVING

Kristoffer er far til ane 116 Jakob Kristoffersen Kvarving (1771-1862).
Han ble gift med Kristine Jakobsdtr Lund f. 1743, fra Egge. Død 21.8.1813 på Kvarvind Nedre.
Han er også bror til ane 119 Marit Olsdtr Kvarvin f. 1739 Vesterhus.

KRISTINE JAKOBSDTR LUND

Han ble gift med Kristine Jakobsdtr Lund f. 1743, fra Egge. Død 21.8.1813 på Kvarvind Nedre.

118 - 119

JAKOB BÅRDSEN ROSTAD

Jakob er far til ane 59 Elen Jakobsdtr (1772-1865).
Han er sønn av ane 228/236 Bård Størkersen Rostad (1690-1768). Tap av ane pga. slektskap.
Jakob er født 1736 på gården Rostad og døde 1787 på Klæt lille.
Han er også bror til ane 114 Peder Bårdsen Rostad Svarva (1732-1797).
Han ble gift med 119 Marit Olsdtr Kvarving (søster av ane 116) f.1739 Vesterhus.

MARIT OLSDTR KVARVING

Han ble gift med 119 Marit Olsdtr Kvarving (søster av ane 116) f.1739 Vesterhus.

124 - 125

JAKOB OLSEN

Jakob er sønn av ane 248 Ole Nilsen, Oldervik i Rødø og 249 Karen Jakobsdtr
Sophia er datter av ane 250 Jon Pedersen og Alette Johanne Golding
Jakob og Sophia er foreldre til ane 62 John Jakobsen.

BOKA: SLEKTEN NORUM, SIDE 4:

9.IV.1. Helene Norum f. 1765 i Ersviken i Rødøy, d. 1805. Gift ca. 1794 med Jacob Olsen f. 15.august 1766 i Oldervik i Rødøy, d. på Meløy 4.april 1825. Skifte 28.juni s.å. Han bodde først på Valle i Gildeskål der han var i 1801, flyttet kort tid etter til Meløy gård, hvor hans 1.hustru Helene Norum døde. Han var en ansett og velhaven mann, eide adskillig jordegods, som dels hadde tilhørt hustruens slekt, dels hans far Ole Nilsen, Oldervik. Ved sin død eide Jakob Olsen følgende jordegods: 1 vog på Valle i Meløy. 1/2 vog på gården Bjerangen i Meløy. 6 vog og 18 mark på gården Storvik i Gildeskål. 2pund, 6 mark i Øysund i Meløy. Jakob Olsen giftet seg 2.gang ca. 1806 med Sophia Holberg Jonsdatter f. ca. 1779 på Øra i Meløy, d. på Meløy i mars 1863. Hun er var datter av Jon Pedersen f. 1744 på Meløy, d. 1831 på Øra, og hans 2.hustru (g.ca.1777) Alete Johanna Cording, f. ca. 1750 på Solvær i Lurøy, d. på Øra i Meløy, datter av skipper Jørgen Bentzen Cording og hustru Ranie Olsdatter Norum fra Ersviken. Helene Norum og Jacob Olsen hadde ingen barn.

BENKESTOK, side 74:

Jakob Olsen ble gift ca. 1794 med Helene Norum f. 1765, død barnløs i 1805. Ca. 1806 ble han gift med Sophia Holberg Jonsdatter (WB, side 68) f. ca. 1779 på Øren, død på Meløen i begynnelsen av mars 1863. Hun var av sin fars 2.ekteskap med Alette Gording, oppkalt etter hans første hustru, Sophia Holberg Torstrup. Jakob døde på Meløya 14/4 1825, skifte 28/6 s.å. Han bodde første på Nedre Valle i Gildeskål, hvor han var i 1801, men flyttet kort tid etter til Meløy gård, hvor hans første hustru døde i 1805. Han var en anset og velhavende mand og eide atskillig jordegods, som dels hadde tilhørt hustruens slekt, dels hans egen far. Enkelte ting tyder på, at hans far eller mor var Descendent av familien Benkestok, dog kan dette ikke fult ut bevises. Jakob eide bl.a. ved sin død: 2 Pd og 6 mark i gården Øsund, som avdøde "arvelig tilfalden 13101821 etter hans far Ole Nilsen Oldervigen.

Mer om Jakob
ELLINGSENSLEKTA 439:
Nevnt der.

.

SOPHIA HOLBERG JONSDTR

Sophia er datter av ane 250 Jon Pedersen og Alette Johanne Golding

Jakob Olsen giftet seg 2.gang ca. 1806 med Sophia Holberg Jonsdatter f. ca. 1779 på Øra i Meløy, d. på Meløy i mars 1863. Hun er var datter av Jon Pedersen f. 1744 på Meløy, d. 1831 på Øra, og hans 2.hustru (g.ca.1777) Alete Johanna Cording, f. ca. 1750 på Solvær i Lurøy, d. på Øra i Meløy, datter av skipper Jørgen Bentzen Cording og hustru Ranie Olsdatter Norum fra Ersviken. Helene Norum og Jacob Olsen hadde ingen barn.

Tre klipp fra Benkestokboka settes inn her senere.

126 - 127

HANS CHRISTIAN ANGEL

Hans er sønn av ane 252 Rasmus Angel og 253 Dorothea Hansdtr Ellingsen.

Ingeborg er datter av ane 254 Christen Albrecht Angel og 255 Maren Hvid Blix

Hans og Ingeborg er mor til ane 63 Dorthea Michaline Angell

.

INGEBORG MARIE HVID ANGEL

Ingeborg er datter av ane 254 Christen Albrecht Angel og 255 Maren Hvid Blix

TO KLIPP SETTES INN HER SENERE

.

KILDER:

Bok «Slækten Benkestok», side 232.
Bok: «Den Nordenfjeldske gren av slekten Blix fra Jemtland samlet av Tomas Norum».