Natur - og sånt

Vær og ødeleggelser

1970 Jordskjelv

RLA 21128

1956 - stormskade

© RLA. NA. (13870),