Kai i Våga - anløpsstedet Vågaholmen

Det første kaiet ved anløpsstedet Vågaholmen

RLA (385).

Foto fra Rødøykalenderen 2004. Det som står skrevet: "M/K Brattholm.  M/K Brattholm fotografert ved kai i Vågaholmen.  M/K Brattholm var en kutter på 37 fot og bygd i 1934 på Hemnes, opprinnelig motor var en Rapp på 17 hk.  Båten ble senere oppbygd hos Møllevik på Sund, og det ble innsatt en 24 hk

Rapp.  Eier og driver var Harald Jensen, Vågaholmen.  Båten ble hovedsakelig benyttet til rekefiske.  M/K Brattholm endte sine dager på vie fra Nordvernes til Kvalvika der den sank omkring 1960.  Eieren kom seg i robåten og landet uskadde i fjæra på Bø."

 

Diverse etter år

2005 08 25 Fylkestilskott til ekspedisjonskaia i Våga

Nyheter 25/08 2005
Fylkestilskott til ekspedisjonskaia i Våga

Vågaholmen eksp kai (foto:pas)
Fylkesrådet i Nordland har innvilget et tilskott på 160.000 kroner til reparasjon av ekspedisjonskaia på Vågaholmen i Rødøy. Tilskottet kommer fra fylkeskommunens kaifond og gis på bakgrunn av et totalt kostnadsoverslag på 848.000 kroner som skal oppgradere trekaia. Prosjektet omfatter cirka 29 meter ny kaifront foran eksisterende trekai, samt utbedring og bygging av cirka 13 x 3 meter kai mellom trekaia og kommunens betongkai. I tillegg skal det anlegges nytt dekke på deler av trekaia. Fylkeskommunen peker i sitt vedtak på at det er tilfredsstillende at det er lagt opp til skille mellom person- og godstrafikk over kaiene. Fylkeskommunen forutsetter videre at reparasjonene skal skje i nært samarbeid mellom kaieieren og OVDS.
Ved pas, kl 19:57

1852-1959

1952 - 1959 - omtale i næringskataloger
Næringskatalog 1952-53: Post- og rikstelefonstasjon, dampskibsanløpssted, ca. 12 sjømil fra Bodø.
Næringskatalog 1958-59: Vågaholmen, poståpneri, rikstelefonstasjon og skipsanløpssted, 48 nautiske mil fra Bodø.

1949 10 08 Nordlands avis

Nordlands avis 8.oktober 1949:
"Rødøy herredstyre behandlet i sitt siste møte et par saker av kommunikasjonsmessig betydning for kommunen. Torbjørn Aga hadde søkt om bidrag til reperasjon av dampskibskaien i Tjongsfjord. Herredsstyret fattet vedtak om at kommunen ikke har anledning til å bevilge penger til privat bedrift dampskibsekspedisjonen må sies å være.
Ekspeditør Ch. B. Hansen hadde søkt om anbefaling av anløp av Salten Mosjøen-rute i Vågaholmen. Etter en del bemerkninger vedtakes enstemmig å anbefalte søknaden."

Foto settes inn senere

Foto som er lånt fra Ingvar Berg-Hansen for skanning (12\06).  BAK PÅ DETTE FOTO ER SKREVET 1962.  DET ER KAIET I VÅGA.  LOKALBÅTEN ANLØPER OG BYGDERUTA (RØDØY) GÅR FRA.