Ole og Olea på gården Vågeng i Rødøy

Adm

I dette slektstavlen tar vi utgangspunkt i ekteparet Ole Norum Kristiansen og Olea Pettersdtr Krøger. De var den første av slekta som bodde på gården Vågeng i Rødøy. De kom begge fra gården Aag i Meløy - hvor deres første barn ble født 1875 - Johan Norum.

Alle ekteparets barn er ane 1 og starter med førstefødt Johan med 1A.

Kilder

Dette er bare en oversikt over anene - uten at det blir skrevet mer om den enkelte her. Det blir trolig senere utgitt som en slekts bok. Det må arbeides videre med den enkelte person for å sikre at det er god nok kilder for bruk i en bok. Det vil derfor ta en god del tid til det arbeid.

Ole Norum Kristiansen - anene

Ane 2

Ole Norum Kristiansen

Far til Johan Norum og hans søsken på gården Vågeng i Rødøy.
Sønn av ane 4 Christian Andersen, Halsa og en av hans ektefeller - Maren Bergitte Bernhoft (5)

FORELDRE

Ane 4

Christian Andersen

1789-1862
Eier og bruker av gård på Halsa i Meløy.
Far til Ane 2 Ole Norum Kristiansen.
Sønn av (8) Anders Andersen og (9) Beret Maria Pedersdtr.

Ane 5

Maren Bergitte Bernhoft

Mor til Ole Norum Kristiansen (2).
Datter av (10) Kristian Hansen, bosatt på gården Foer i Gildeskål (Meløy) og Karen Thomine Bernhoft (10).

.

BESTEFORELDRE

Ane 8

Anders Andreassen

Født 1756 - død 1838.
Gårdeier-bruker Halsa i Meløy.
Sønn av Andreas Andersen

Ane 9

Beret Maria Pedersdr

Født 1721 - død 1828.
Mor til Kristian Andersen (4).
Datter av ?

.

Ane 10

Kristen Hansen Foer

Født 1764 - død 1814
Bruker av gården Foer i Gildeskål (senere overført til Meløy).
Far til ane 5 Maren Bergithe Bernhoft, Halsa.

Ane 11

Karen Thomine Bernhoft

Mor til ane 25 Maren Birgitte Bernhoft.
Født 1768 - død 1848.
Konfirmert 9.11.1783.
Kilde: Stamtavlen over slekten Bernhoft.
Gift Kjerringøy 1793.

.

OLDEFORELDRE

Ane 14

Beret Pettersdtrs far

Ane 15

Beret Pettersdtrs mor

Ane 16

Andreas Andersen

Bruker på gården Halsa frem til 1796.
Nevnt kommet fra Rana - men foreløpig vanskelig å finne han der....

Ane 20

Hans Andersen

Født ca 1740 - døde 1797
Bruker av gården Fore i Gildeskål.

Ane 21

Malene Blix Christensdtr

Født ca 1744
Datter av Christen Augustinussen (42).

Ane 22

Johannes Staalenius Bernhoft

Født 1724 - død 1795
Far til ane 10 Karen Thomine Bernhoft
Første som drev handel på Kjeringøy.

Ane 23

Martha Pedersdtr

Født 1734 - død 1804
Mor til ane 10 Kren Thomine Bernhoft.
Hun var "Rødøyfjerding" - da hun var datter av Peder Olsen Grandlund som bodde i Selvær og tilhørte Rødøy herred på denne tid.

.

1. TIPPOLDEFORELDRE

Ane 42

Christen Augustiniussen

Skifte etter han Horsdal i Gildeskål åpnes 2.5.1777.
Far til ane 21 Malene Blix Christensdtr

Ane 44

Christopher Salamon Bernhoft

Var offiser i militæret.

Ane 45

Inger Cathariana Myhre

Ane 46

Peder Olsen Granlund

Skipper og handelsborger på Selvær, gård nr 1 i Rødøy, senere overført som gård i Træna.

.

2. TIPPOLDEFORELDRE

Ane 88

Ole Staaelsen

Sogneprest

Forældre:
Gaardmand Staal Christophersen, eier av Aafrøen i Beitstaden død 1679 22/7, og Anna Tøllefsdtr. (Disse blir da ane 176-177. SE MER UNDER KILDER SIST HER.

Ane 89

Anne Bernhoft

.

3. TIPPOLDEFORLDRE

Ane 176

Staal Christophersen

Forældre:
Gaardmand Staal Christophersen, eier av Aafrøen i Beitstaden død 1679 22/7, og Anna Tøllefsdtr.
SE UNDER KILDER NEDERST.

Ane 177

Anne Tøllefsdtr

Ane 178

Hans Pedersen Bernhoft

Sogneprest.

Ane 179

Anna Pedersdtr

Hun var datter av Peder Hansen (358) Sogneprest til Klæbo.

.

4. TIPPOLDEFORELDRE

Ane 356

Peder Hansen Bernhoft

Født ca. 1597. Død i 1630-årene.
Sønn av Hans Andersen Bernhoft (712) og Anna Pedersdtr.
Præst til hospitalkirken i Trondhjem.

Ane 357

Margrethe Monsdtr Herdal

Hennes foreldre var Mogens Pedersen (714), Præst til Sveig i Herdalen i Sverig, og Lisbeth Jensdtr fra Ovigen i Jemtland (715).

.

5. TIPPOLDEFORELDRE

Ane 712

Hans (Johannes) Andersen Bernhoft

Født ca. 1550, død 1619 17/4 i Trondheim.
Sogneprest.

Ane 713

Anna Pedersdtr

Født 1558. Død 1627 16/5 i Trondhjem 69 A.gl.
Gift 1580-årene med Hans (Johannes) Andersen Bernhoft

Ane 714

Mogens Pedersen

Ane 715

Lisbeth Jensdtr

.

6. TIPPOLDEFORELDRE

Ane 1426

Peder Hansen

Far til ane 713 Mogens Pederen

KILDER