Lærere i eldre tid - del 2

Omtale

De lærer som ikke var mer fast bosatt i kommunen - som ikke var eiere av gårdsbruk - eller drev slike.

Andre lærere

De som kan lenkes til min "gårdside" - eiere og brukere av gårdsbruk.

Og her - en alfabetisk oversikt over alle

Omtale

Dahle, Olaus

Gjelle. Knut Knudsen

Hoff, Knut Torkjelsen

Knut Torkjelsen Hoff

Født 28.09.1816 i Ål i Hallingdal, sønn av Torkjel Knutsen, Ål i Hallingdal.

Han kom som omgangsskolelærer til Rødøy hovedsogn og ble ansatt 1.9.1836 av sogneprest C. W.B. Ingier, og gjorde tjeneste der i 8 år. I 1842 ble han klokker ved Meløy kirke. Han giftet seg i 1846 med Karen Christina Cording Parelius Carlsdtr (1816-20.1.1883) og fikk tre døtre og en sønn.

Som prester og lærere flest på denne tid var Knud Hoff også ”vaccinator” mot koppesykdom i tidsrommet 1845-1862 og han var ordfører 1848-50. Hoff pensjonerte seg i 1872.
Kilde: Bok ”Skolen i Meløy - før 1860, av Per Braseth. Side 25.