Litt om jordmødrene i Rødøy gjennom tidene

Jordmor Astrid Aarset Johansen

1927

Jordmor - Gunda Rørvik

"Som jordmor i Rødøy er fra 1. mai ansatt Gunda Rørvik, Husnes i Søndhordaland". Nordlands Avis 1927. (11820).

1924

Ansettelse av jordmor

Aar 1923 den 14. September holdtes formands og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødøy

Sak 121: Innstilling av jordmor til Rødøy jordmoderdistrikt.

Beslutning: Herredsstyret innstiller som nr. 1. Berta Breivik, Trondhjem, forsaavidt hun frafaller kravet paa kr.300,00 i husleiegodtgjørelse og at hun forplikter sig til aa bo paa et mere sentralt sted en hennes fødested Breivik i Rødøy, nærmere overenskomst med herredsstyret.

Som nr. 2. Gerda Andersen Lykstad Fresaanes paa Hamarøy.
Som nr. 3. Kristine Strand Arestafjord i Sogn.

1921

Jordmor Betty Eilertsen

Jordmor Betty Eilertsen, f. 1894.
Elfrida Langvaag er meddelt avsked fra 26. oktober 1921 som forflyttet til Sør-Trøndelag fylke. Fra 9. december 1921 er Betty Eilertsen ansatt i bestillingen.
Hun er født den 22. februar 1894. Hun har en lønn på kr 900 og ingen alderstillegg.
Kilde: Nordland Fylkestings forhandlinger for 1922.

1921 før

Jordmor Eldrida Langvaag

Jordmor ELFRIDA LANGVAAG
Elfrida Langvaag er meddelt avsked fra 26. oktober 1921 som forflyttet til Sør-Trøndelag fylke. Fra 9. december 1921 er Betty Eilertsen ansatt i bestillingen.
Kilde: Nordland Fylkestings forhandlinger for 1922.

Jordmor Mathilde holm, g. Thoresen

1896-

Ansatt Rødøy

1904
Side 126

1904
Side 127
Mathilde Thoresen er nevnt her som født 28. juni 1972 og ansatt 1. febr. 1896.
Hun er nevnt under tabell b Løn + 1 alderstillegg.

Hennes søster Oline Holm er nevnt med distrikt Dvergberg, født 20. november 1878, og ansatt der 19. januar 1903.
Der er merknad på at hun tidligere var konstituert i Trænen fra 25.5.1902. Hun er nevnt i gruppe c. Lønn uten Alderstillegg. Side 127.

1905
Side 130 ”I Dvergberg har Oline Holm paa Grund av Sygdom opsagt sin Bestilling fra 28. desember f. A. I hendes Sted er Elfrida Kristiansen konstituert i Bestillingen fra 8. januar d. A. Oline Holm, der kun har tjenestegjort i 2 ¾ av de skyldige 6 Aar, har hertil indbetalt Differancen med kr 162,50 i Forventning om, at hennes Forpliktigelse dermed ansees likvideret i sin Helhet. Jeg tillader mig at anbefale. At denne Betragtningsmaade godkjendes.”

I Rødø nevnes Mathilde Thoresen.

Kilde

Kilde Forhandlinger paa Nordlands Amtsthings ordinære møte (årstall).

1908 Jordmor - Bolette Torkildsdtr Jerstad

Les mer om henne her

Folketellingen 1910 for gården Oldervik: Bruk nr 6 Birkely.
Landhandler - Ole Markussen
001 01 Ole Markussen 08.01.1860 Rødøy hf ug Landhandler b 
002 01 Helmine Hansdatter 24.01.1877 Rødøy tj ug Tjenestepike husgj. og kreaturstel b 
003 01 Bolette Torkildsdatter Jerstad 24.01.1881 Tysnes fl ug Jordemoder b

Ansatt 1908:

Jordmor BOLETTE MARKUSSEN (f.1881)
er jordmor i Melfjord distikt i Rødøy.
Hennes lønn pr 1.7.1922 er kr 1100 og hun har 4 alderstillegg.
Hun er født 24.1 januar1881 og er ansatt fra 14.juni 1908.
Kilde: Nordland Fylkestings forhandlinger for 1922.

 

Jordmor - Anne Larsdtr

Hun bodde på bruk nr 13 Gjeldvågen av gården Sleipnes 66.

En "husmannsplass" da hun og ektefellen var bosatt der.

1910:

002 01 Anne Larsdatter 12.03.1832 Melø hm g Husm.kone, forhenv. Jordemor b

1900:

002 01 Anne Larsdatter 1832 Melø Nor Hm g Fiskerkone fv. jordemoder b

1875:

002 01 Anne Larsdatter 1832 Melø Sogn Kone g Jordemoder b

1865:

002 01 Anne Larsdatter 34 Rødø Præstegj hans Kone g Jordemoder