Eldre og utgåtte råd og nemnder i Rødøy

Fabrikktilsyn

1922

Valgt ble

Til fabrikktilsyn valgtes distriktslege Russwurm, Joh. Eliassen, Anna Jensen, Rødøy og Richard Røsok. Varamenn: Distriktslege Gladvedt, Edv. J. Havnø, A. Eliassen Myken og fru Marie Mathisen, Tjong.
Kilde: Rødøy herredstyre 21. august 1922.

Fylkesskattestyret

1922

Valgt ble

Til medlem av fylkesskattestyret valgtes Rich. Røsok med Alfred Telnes som varamand. Kilde: Rødøy herredstyre 21. august 1922.

Herredsnemnda

Kort tid etter krigen

Kommunal nemd som ble utnevnt straks etter krigen for å vurdere saker som hadde med "krigserstatning" å gjøre.

Ligningsnævden

1922

Valgt ble

Til medlemmer av Ligningsnævden i stedet for de uttrædende valgtes: Olug Andersen, Oldervik. Karsten Sakariassen, Øresvik. Ole Fordelsen, Storselsøy. Johan Larsen, Gjerøy. Johan Bloch, Bjerga og Lorents Lorentsen, Høyvåg.
Varamænd:
Edv. Kjølvik, Birger Mathisen, Olaf Bjørnøy, Jens D. Gjersvik, Olaf Tømmerdal, John Jensen, Oldervik. Kristian O. Melfjord. Birger Telnes. Ivar Sjaavik. Hans Urskog. Olaf Rønvik. Nils Kvalvik. Andreas A. Tjong. Martin A. Våtvik. Sivert Eriksen, Myken. Sigvald Kilholm, Karlot Arntsen og Saras Gjærøyhavn. Kilde: Rødøy herredstyre 21. august 1922.

Medlem av bestyrelsen for Lofotfiskernes selvhjelpskasse

1922

Valgt ble

Martin P. Våtvik med Oluf Andersen, Oldervik som varamand. Kilde: Rødøy herredstyre 21. august 1922.

Læremiddelnemnd

1958

Valgt ble

LÆREMIDDELNEMND
- Til læremiddelnemnd vart lærar T. Aga (Torbjørn Aga jn.), lærer H. Hagland og skoleinspektøren valde. Nemnda skal fordele midler til innkjøp av utstyr til skolane i Rødøy.
Kilde: Rødøy Menighetsblad nr. 4.1958.

Oppkrevningmænd

1922

Valgt ble...

Til oppkrevningmænd valgtes
P. Haagensen, Julius Olsen, Otelius Olsen, Selsøyvik. Karolius Bunes, Haagen Stensland, Karsten Øresvik, John Johnsen, Oldervik. Trygve Ravnskard, Ole Hyttan, Sigurd Telnes, Wilhelm Hoff, Hans Urskog, Olav Rønvik, Hans E. Reppen, Edvin Kleftaas, Arnulf Vaaga, Georg G. Rødøy, Sivert Hansen, Myken. Enevold Engøy, Greger Ringen. Kilde: Rødøy herredstyre 21. august 1922.