De få i Rødøy som gikk videre på skole

1910 (1) - Amtskolen på Hemnes

Amtskolen på Hemnes - var etter den tid - godt søkt av elever fra Meløy, Rødøy og Lurøy.

Olga Rasmussen fra Langnes var en av elvene her. Hun er datter av Jens Rasmussen, Langnes, og er omtalt under faren på min gård-side.

Det var også Aubert Jentoft fra gården Nornesøy.  Han tok senere eksamen som lærer og var lærer i Lurøy kommune.  Ifølge hans svigerinnene Lina Hagland Jentoft - brukt faren hans mye penger på hans utdannelse, men hadde råd til det.

En annen elev her er Harald Hagevik - sønn av en lærer etablert i Kila.   Han var senere handelsmann og fiskekjøper gjennom et langt liv og "mentor" for den Pinsemenigheten som har vært etablert i Kila i helt opp til vår nåtid - nå som tidligere - med hans hjem som møtelokale.

1910 (2)

Befalskole

1934

Kåre Eliassen, Myken

BEFALSKOLEN I HARSTAD
1934 Mars 6.
Opptak av elever, bl.a. fra Helgaland: (.) Kåre Eliassen, Rødøy.

Hagebruksskoler

1935

Hildur Lauritsen

Nye gartnere
Avgangseksamen ved Stang hagebrukskole Levanger er best¨tt av Lina Klæboe Glein, Leif Vedal Brønnøysund og Hildur Lauritsen, Rødøy.
Klipp Nordlands avis.

Handelsskole

1921

Mathilde Vaageng

Nordlands avis 1921, juli 11.
SOLBERGS HANDELSSKOLE, TRONDHEIM.
Ved Solbergs handelsskole i Trondhjem har ved etaarig kursus Mathilde Vaageng fra Værnes i Nordre Helgeland tat eksamen med hovedkarakteren 1,09 (.).

Husmorskole

1917

Helga Vasvik

1917 Mars 17.
TIL HUSMORSKOLENS kursus fra 1. april (1917) er fra Helgeland antatt følgende elever: (.) Helga Vasvik Rødøy.

1919

Kanutte Værnesos

1919 Februar 10.
Nordland husmorskole. Til amtets husmorskole ved landbruksskolen, Bodø, hadde ved søknadfristens utløp melst sig 51. I overstyremøte den 25. f.m. ble følgende 16 optat som elever:
(.) Kanetta Wernesos, Rødøy.
(.) Kurset begynder i april og varer 1 år.

Undomsskole

Nordtun ungdomsskole på Engavågen i Meløy

Mange fra Rødøy har tatt et år på denne skolen etter at de var ferdige med 7 årig folkeskole.

Tromsø seminar

1826

Etablering

I 1826 kom første lærerskolen i landet, "Trondenes Seminar",
senere Troms› lærerskole.

Det hadde tidligere vært en i Bergen, men den gikk bare i 2 år.
Det betydde en fordel for Nord Norge at lærerskolen kom så tidlig.

Lærerskole

Nesna Lærerskole var skolen for området her

1968

Nye elever opptatt

Arentz, Terje, Rødøy
Lorentzen, Kolbjørn, Rødøy

Nesna Lærerskole 1966

(20120).

Sykepleiere

1969

Agnes Aakre, Gjerøy.

Nye sykepleiere fra Helgeland
NA 1969 09 19: Tidligere er uteksaminert i år disse: blant flere: Agnes Aakre Gjerøy.

1966 (1)

1966 (2)

(20161).