Jektvik skolekrets

Fra heftet "Velkommet til Rødøy - skole og barnehage" laget av skolestyrekontoret ca. 1995. © Klipp RLA.

og teksten

Fra heftet "Velkommet til Rødøy - skole og barnehage" laget av skolestyrekontoret ca. 1995. © Klipp RLA.

1984

3. og 4. klasse ved Jektvik skole 1984. Foto fra Rødøy menighetsblad 1984. © RLA.

1964 Framhaldsskole

1964

1957 - stengt skole

© RLA. NA.

1956 - stormskade

© RLA. (13870). NA.

1955

© RLA. (5239),

1955

© RLA. (5264).

Skoleklasse året (?)

June Vibeke Seljevoll‎/Gamle og Nye Rødøy

En skoleklasse i Værangfjorden tror jeg
Noen som drar kjensel på seg selv eller andre? Årstall..?

Div

1955

Jektvik skole

Nordlands avis 1955 august (5238): Byggetillatelse til Jektvik skole i Rødøy.

1958

Jektvik skole

Nordlands avis 1958, oktober (4673). Rødøy kommune: Forhåndsgodkjennelse av planene for annet byggetrinn av Jektvik skole.

1910

Skolebygningen

Ved folketellingen 1910 bodde det 2 personer på skolebygningen, i tillegg til den familien som bodde på selve hovedgården Jektvik.