Menighetsrådene i Rødøy - del III

Sist valgte

Rødøy menighetsråd består av følgende representanter:

Aud Petrine Steinrem Johansen, Rødøy (leder)
Brit Krogh,  Tjongsfjorden (nestleder)
John Harald Anbakk, Vågaholmen
Kirsten Mathilde Kvalvik, Jektvik
Edel Heen, Jektvik
Arild Lorentsen, Tjongsfjorden
Olav Terje Hoff (kommunens representant)
+ sokneprest Magne Kolvik

Kommunens representant er med i menighetsrådet når det behandler saker som tillegges fellesråd i fler-sokns kommuner.

2011-2015

Rødøy menighetsråd består av følgende representanter:

Aud Steinrem Johansen, Rødøy (leder)
Henny Gurine Nilsen, Nordnesøy (nestleder)
Steinar Olsen, Rødøy
Evelyn Anita Fredriksen, Rødøy
Edny Johannessen, Rødøy
Kirsten Mathilde Kvalvik, Jektvik
Olav Terje Hoff (kommunens representant)
+ sokneprest Magne Kolvik

Kommunens representant er med i menighetsrådet når det behandler saker som tillegges fellesråd i fler-sokns kommuner.

2002-2005 Rødøy indre menighetsråd

Ragnvald Seljevoll, leder
Anne Grethe Theimann, nestleder
Yngve Brox Gulbjørnsen
Torunn Fremstad

Vara:
1. Einar Johan Aga
2. Randi Storvik Telnes
3. Turid Telnes
4. Cecilie Telnes
5. Kjell Bjarne Hammer

Sogneprest Peder Julander

2002-2005 Rødøy menighetsråd

2002/3000
Henny Nilsen, leder 
Jorun Selsøyvold, medlem
Merethe Einvik, nestleder
Hans-Roger Pedersen, medlem 
+ sogneprest Peter Julander


VARA
1. Evelyn Fredriksen
2. Maling Arntsen
3. Tone Klausen
4. Laila Aakre
5. Jim Monsen

2002-2005 Rødøy kirkelige fellesråd

6 faste valgte medlemmer, varamedlemmer og 2 utpekte....

Leder:
Yngve Brox Guldbjørnsen
Nestleder:
Hans Roger Pedersen (ut høsten 2002)
Jorun Seljevold (nestleder fra høsten 2002)
Medlemmer forøvrig:
Anne Grethe Theimann
Henny Nilsen
Bernt Artsen

Varamedlemmer:
Merethe Einvik
Ragnvald Seljevoll
Henny Nilsen (fast fra høst 2002)

I tillegg:
Johan Svartis, representant fra kommunen
Sokneprest Peter Julander, kiskopens representant.

1998-2001 Rødøy indre meninghetsrråd

Anne Grehe Theimann, leder
Valborg Seljevoll, nestleder
Jann Rasch, medlem
Bjørg Ovesen, medlem

Varamedlemmer 1-5:

Turid Telnes
Kari Ravnsborg
Arnold Nygård
Jann Odin Falch
Einar Johan Aga

1998-2001 Rødøy menighetsråd

Jorun Selsøyvold, leder
Kirti Engøy, nestleder
Reidun Arntsen, medlem
Hans Grimsland, medlem

Vara:
1. Henny Nilsen
2. Tone Klausen
3. Torill Jentoft
4. Roald Mathisen
5. Gerd Opdal

1998-2001 Rødøy kirkelige fellesråd

Bjørg Ovesen, leder
Sak 17/99

Jorun Selsøyvold, nestleder
Kirsti Engøy
Jan Rasch
Reidun Arntsen (ut 5.8.99)
Valg til nestleder 1998-1999.

Vara:
Henny Nilsen
Valborg Seljevoll (for Bjørg Ovesen).
Hans Grimsland (for Jorun Selsøyvold).
Anne Grethe Theimann (for Jan Rasch).
Sognpreste Peder Julander
Kommunen: ordfører Johan Svartis.