4de TIPP 8de generasjon

229 (236) og 229 (237)

BÅRD STØRKERSEN

Bård er far til ane 114 Peder Bårdsen (1732-1797)
Og også til ane 118 Jakob Bårdsen Rostad (1836-1787).
Hans far Størker er foreløpig ukjent. Også hans mor.
Bård ble gift med ane 229/237 Ane Sivertsdtr Rostad (1702-1770).

.

ANE SIVERTSDTR

Ane er mor til ane 114 Peder Bårdsen (1732-1797)
Og også til ane 118 Jakob Bårdsen Rostad (1836-1787).
Ane er datter av ane 458/474 Sivert Pedersen Rostad f.1661
og han hustru – ane 459/475 – Randi Johnsdtr Rostad (1667-1742).

230 - 231

PEDER OLSEN

Disse var foreldrene til ane 115 Jødda Pedersdtr Svarva f. 1723 Svarva og død her 1792.

Peder Olsen Svarva, død 1773 på gården Svarva i Beitstad.

Peder ga 90 rdl. For gården.

Han var trolig sønn til Ole Andersen, som var bruker av en Føllingsgård fra 1693 til 1923.

.

MARIT RASMUSDTR

Gift ved Følling med Marit Rasmusdtr, som var fra Vanderåsen. Hun døde i 1760.

Jødda f. 1738.

Eli f. 1740, gift med Åge Rostadaunet og bosatt der.

Marit f. 1842, d. 1763.

Ole f. og d. 1745.

.

KILDER:

Fra side 169 i Beitstadboka – Gårdshistoria Bind II, Opdal-Solberg (1985).

238 - 239 og 232 - 233

OLE MIKALSEN

Ole og Elen er foreldre til Ane 119 Marit Olsdtr Kvarving f. 1738 Vesterhus.

Ole og Elen er også foreldre til ane 116 Kristoffer Olsen Kvarving (1745-1791).

Ole er sønn av en som het Mikkel Olsen og som blir ane 464 og 476.

.

ELEN OLSDTR HOLTAN

248 -249

OLE NILSEN

1820 Død her - Ole Nilsen
Kirkebøker for Rødøy - døde:
1820.3G. 07.06.1820. Begravet 15.06.1820. Ola Nilsen. Oldervik. 92.

BENKSTOKBOKA, side 74:
Bosatt på Oldervik i Rødøy. Død 1820, skifte 3/10-1821.

1816 sølvskatt
Fornavn: Ole
Etternavn: Nielsen
Innskudd:48-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Oldervigen
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1801 folketellingen
012 Ole Nielsen 01 73 - - Mand 1te ægteskab Holdsmand og driver fiskeri
013 Karen Jacobsdatter 01 72 - - Hans kone 1te ægteskab -
014 Abel Olsen 01 13 - - Foster søn Ugift -
015 Beret Larsdatter 01 56 - - Tjeneste pige Ugift

1770 Skattemanntallet
Fornavn: Ole
Etternavn: Nielsøn
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Oldervig

År:1770
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Ole Nilsen
Nevnt i skiftet etter far Niels Jensen 1762 som "Olle Nielsen, gift og bosatt Oldervik. Også nevnt i senere skifte etter sin mor 1769 som Ole Nilsen 33 år.

Sønn av
Ole Nilsen er sønn av Niels Jensen Oldervik og Kirsten Jakobsdtr, familie nevnt nedenfor her.

Andre 1801:

1801 folketelling:
014 Abel Olsen 01 13 - - Foster søn Ugift –

1801 folketelling:
015 Beret Larsdatter 01 56 - - Tjeneste pige Ugif

.

KAREN JAKOBSDTR

Ektefelle: Karen Jakobsdtr
FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som holdskone sammen med ektefellen Ole Nilsen. 72 år gammel. Hennes 1.ekteskap. Bosatt på gården Oldervik. Ekteparet har fostersønnen Abel Olsen på 13 år.

1762 Datter: Kirsten Olsdtr
Døpt 1762 Oldervig Kirsten Olsdtr, ekte
Far: Ole Nielsøn Oldervig.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Viet 1785
Fornavn: Kirsti
Etternavn:Olsdtr
Rolle:brur
Stilling/stand:PIGE
Født og bosatt Oldervik.
Rolle: brudgom
Navn: Ole Nilsen
Stilling/stand: ENKEMAND
Født og boatt: Qvinen
Forlovelsesdato: 15.9.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Flytta til Lurøy
Gift i Lurøy.

1763 Sønn: Jens Olsen
Nevnt som bruker foran her.

1766 sønn: Jakob Olsen
BOKA: SLEKTEN NORUM, SIDE 4:
9.IV.1. Helene Norum f. 1765 i Ersviken i Rødøy, d. 1805. Gift ca. 1794 med Jacob Olsen f. 15.august 1766 i Oldervik i Rødøy, d. på Meløy 4.april 1825. Skifte 28.juni s.å. Han bodde først på Valle i Gildeskål der han var i 1801, flyttet kort tid etter til Meløy gård, hvor hans 1.hustru Helene Norum døde. Han var en ansett og velhaven mann, eide adskillig jordegods, som dels hadde tilhørt hustruens slekt, dels hans far Ole Nilsen, Oldervik. Ved sin død eide Jakob Olsen følgende jordegods: 1 vog på Valle i Meløy. 1/2 vog på gården Bjerangen i Meløy. 6 vog og 18 mark på gården Storvik i Gildeskål. 2pund, 6 mark i Øysund i Meløy. Jakob Olsen giftet seg 2.gang ca. 1806 med Sophia Holberg Jonsdatter f. ca. 1779 på Øra i Meløy, d. på Meløy i mars 1863. Hun er var datter av Jon Pedersen f. 1744 på Meløy, d. 1831 på Øra, og hans 2.hustru (g.ca.1777) Alete Johanna Cording, f. ca. 1750 på Solvær i Lurøy, d. på Øra i Meløy, datter av skipper Jørgen Bentzen Cording og hustru Ranie Olsdatter Norum fra Ersviken. Helene Norum og Jacob Olsen hadde ingen barn.

250 - 251

JON PEDERSEN

Jon er sønn av ane 500 Peder Ellingsen og 501 Karen Jonsdtr
Alette er datter av ane 502 Jørgen Bertsen Golding og 503 Randine Olsdtr Norum
Jon og Alette er foreldre til ane 125 Sophia Holberg Jonsdtr

ALETTE JOHANNA GOLDING

Jon og Alette er foreldre til ane 125 Sophia Holberg Jonsdtr

,

KILDER:

Kilde: Slægten Benkestok, side 68.

Dok 5781.
Benkestokboka.

252 - 253

RASMUS ANGEL

Rasmus (1717c - 1800c) er sønn av ane 504 Hans Rasmussen Angel og Ingeborg Hvid.
Dorothea (1718c – 1770c) er datter av ane 506 Hans Ellingsen og Kirsten Jonsdtr.

.

DOROTHEA HANSDTR ELLINGSEN

Rasmus og Dorothea foreldre til ane 126 Hans Christian Angell.

.

KILDER:

Dok 5782.
Benkestokboka,

254 - 255

CHRISTEN ALBRECHT ANGELL

Christen er sønn av ane 504/508 Hans Rasmussen Angell og 505/509 Ingeborg Hvid.
Maren er datter av ane 510 Jørgen Blix og 511 Maren Mikalsdtr Hvid.
De er foreldre til ane 127 Ingeborg Margrethe Hvid Angell

MAREN HVID BLIX

De er foreldre til ane 127 Ingeborg Margrethe Hvid Angell