Lensmenn i Rødøy gjennom tidene

Tilbake...

Jan M. Larsen

Var lensmann i Rødøy og bodde i Lensmannsgården på Tjong Nedre i 1990 da han ble intervjuet av Rødøy menighetsblad (10606).

Sigurd Gundersen

Sigurd Gundersen søker stillingen i 1968 og får denne...

Peder Skreslett

Kort tid på Rødøy før flytting til Tjong Nedre. Bodde først på Aspelund da han kom fra Rødøy - før han bygde eget hus på Tjong - et som Rødøy kommune kjøpte da han fikk jobb i Beiarn og flytta dit.

Leonhard Losvik

Bosatt Gjerøyhavn

1900

Lorens Forsaa, Fuglesang på Rødøya

Han var lensmann i Rødøy ved århundreskiftet og omtales der...

1900

Lensmennene før år 1900

Egen side med tidligere lensmenn

Lensmennene - deres bosteder

Innledning

Lensmennene bodde tidligere på de steder de var bosatt og hadde sine gårdbruk. Unntak er noen av de lensmenn som kom utenfra og ble bosatt på Rødøya.
Fra lensmann Peders Skreslett sin tid - ble Tjong det faste kontorsted for lensmennene. Han bygde hus på Tjong med kontor/arrest i kjelleren. Det ble kjøpt av Rødøy kommune ved hans fratreden og ble da brukt også som lensmanns bolig og kontor videre.

Tjongsfjorden

På gårdene: Sleipnes, Æsvik og Tjong Nedre.

Søren Tjong
Kristen Oudsen
Hans Andersen Sleipnes
Hermann Hansen Norum Edsviken
Ole Arntzen Storch
Christian Jakobsen Tjong
Jacob Christiansen Tjong
Peder Skreslett
Jan M. Larsen
...og alle senere lensmenn som har bodd i "lensmannsgården" på Tjong Nedre.

Telnes

Ole Jonsen Telnes
Anders Mogensen Telnes

Meløy

Lars Olsen Neverdal - også for Rødøy

Rødøya

Peder Karstensen Høivåg
Birger Fredrik Modtzfeldt
Lorents Forsaa Fugelsang
Peder Skreslett - en kort tid før han flytta til Tjong Nedre.

Værnes søndre - gården

Gustav Pleym Vernes

Gjerøy søndre . gården

Gustav Pleym Vernes

Gjerøyhavn, gården

Leonhard Losvik