Noe om trygdeetaten i Rødøy

Petter Rasmussen, Langnes, den første sjef og eneste ansatt i etaten i Rødøy i hans tid. © FFR. (utsnitt av større foto).

1895 RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN

1809

Hefte på 24 sider. 73 § opplista fortløpende. Utdrag av lov av 18. september 1909 om sykeforsikring. Funnet i Faclharkivet (©).

1911 Kretssykekassen

Styreprotokoll som ble tatt i bruk ved oppstart i 1911.

© Rødøy lokalhistoriske arkiv.

1930 Trygdekassen

Fiskermanntall med A og B listen.

© Rødøy lokalhistoriske arkiv.

1937 - Trygdekassestyret

Ny forretningsfører

Johan Kruger, bosatt Kvarsneshuset, senere Bakken i Kila. © RLA.

Krugers hjem i Kila - "Kvarsneshuset".

Kvarneshuset i Kila - hvor forretningsfører Johan Kruger bodde og hadde sitt kontor. © RLA.

1933 Beholdninger

Forretningfører Johan Kruger. Revisoerer Wilhelm Hoff og Johan Rasch. ©RLA.

1943 - sluttlønning for Kruger

© RLA.

Ny trygdesjef ansettes

1943

Sven Hansen blir ansatt

Ny side følger her