Meløy 1927

1927 11 29 Ekteskapsopplysninger

Nordlands avis, dato i avisa: Cand. teol. Ole Magnus Eidem, Oslo (tidligere annenlærer ved fylkesskolen i Hemnes) og Hanna Marianne Kathrine Dypvik, Spildra i Meløy.

1927 09 16 Ekteskapsopplysninger

Nordlands avis, dato i avisa: Fisker Bernhard Martin Kristensen, Vasdal, Meløy og Haldis Margrethe Hanssen, Myken, Rødøy.

1927 10 28 Oldfunn

Nordlands avis: Under veiarbeide på Aag i Meløy fantes forleden en grav med økse og spyd fra eldre jernalder. Sakene var sterkt medtatt av rust og vanskelig å bestemme. Edv. J. Havnø.

1927 januar

© RLA. NA. (918)

1927 januar

© RLA. NA. (12663).

1927 februar

© RLA. (11819).

1927 mars

1927 mars

© RLA. NA. (11818).

1927 mai

© RLA. NA. (909).

1927 juni

© RLA. NA. (938),

1927 juni

© RLA. NA. (873).

1927 juni

© RLA. NA. (893).

1927

© RLA. (11859).

1927 august

© RLA. (11865).

1927 oktober

© RLA (11872). NA.

1927 oktober

© RLA. NA. (931)

1927 november

© RLA. (899). NA.

1927 november

© RLa. (11877), NA.