Meløy 1926

1926 diverse

1926 10 15

Dødsfall

En i vide kretser kjent nordlending, gårdbruker P. Thostrup, Meløy, er forrige torsdag avgaat ved døden, 86 år gammel. Den gamle hedersmann nød megen anseelse i sin heimbygd og har innehatt de fleste av de kommunale tillitsverv i bygden, saalede bl.a. ordførerstillingen i en rekke aar.

1926 10 12

Det nye Glomfjord-selskap stiftet

A/S Haugvik smelteverk, Glomfjord ble stiftet paa et konstituerende møte i London den 30. september. Medlemmer av styret ble E. Tod, som nu er knyttet til det britiske Alluminium Corporation, formann, høyesterettsadvokat Gerhar Holm, Oslo, viserformann og ingeniør Hans Jensen, Oslo, styremedlem. NA (12749).

1926 10 12

Glomfjordanlegget

Anleggsarbeidet i Glomfjord vil komme igang snarest mulig og være ferdig i første halvdel av 1927. Høsten 1927 haaper man aa være i drift. I begynnelsen vil driften blir noksaa beskjeden, men forbruket av elektrisk kraft vil stige jevnt fra 9000 kw. i neste aar og til 36.000 kw. i 1932. NA (12750).

1926 09 14

Ekteskap

Nordlands avis den 14.9.1926: Fisker Martin Pedersen, Kilholm, Rødøy, og Ragna Anette Olsen, Neverdal i Meløy. (11918).

1926 mars

© RLA. NA. (12716).

1926 april

© RLA. NA. (1886).

1926 mai

© RLA. NA. (1907).

1926 juni

© RLA. NA. (1926).

1926 juni

© RLA. NA. (1933).

1926 Juli

© RLA NA. (1936),

1926 Juli 1

© RLA NA. (1950).

1926 juli (2)

© RLA. NA. (1951).

1926 september

© RLA. NA. (1970).

1926 september

© RLA. NA. (1991).

1926 oktober

© RLA. NA. (1997).

1926 oktober

© RLA. NA. (12749).

1926 desember

© RLA. NA. (12750).

1926 desember

© RLA. (12709). NA.

1926 desember

© RLA (12710). NA.