Krig og forsvar

Hovedsiden

Noe om krig og forsvar, okkupasjonen under siste krog og litt mer...

Side om MILITÆRTJENESTE

2018

2012

© RLA. (22029). Avisa Nordland mai 2015.

Skramstads forlis

 

 

Materialtype:

1968

Minnegudstjeneste

Minnegudstjeneste. Det er planlagt minnegudstjeneste i Tjongsfjorden søndag 6. oktober i forbindelse med at det er 25 år siden krigskatastrofehendte ute på Rødøyfjorden, der mellom annet også en nordmann mistet livet. På minnegudstjenesten vil domprost Iversen og sokneprest Ek delta, og inntektene vil da i sin helhet gå til Den norske sjømannsmisjon”. (1968.3).

Det var samlet mye folk til minnegudstjeneste i Tjongsfjorden søndag 6. oktober der domprost Johan Iversen var med. Det ble tatt opp offer til Sjømannsmisjonens arbeid, og det kom inn i alt kr 590”. (1968.4).

1943 - "All ting er en overgang"

© Falcharkivet.

Postkort mottatt av firma Joh Falch Tjong under krigen.  "Alt er en overgang ---".  Det er vel krigen det tenkes på.

Nyttårskort fra Hæggernæs, Bergen. Handelsfirma Joh. Falch er mottaker. Det er året 1943. "ALL TING ER EN OVERANG". OGSÅ OKUPASJONEN. OG MANGEL PÅ MEL OG RASJONERING.  

Noen historier som skjedde under krigen

Artikkel i Rødøy historielags årbok nr 1.
Engelskmenn ombord. Nifst opplevelse fra tysk vaktbåt under krigen. Artikkel skrevet av Kåre Bang.

Nisselua som "symbol".

AUKRUST, KJELL. Nisse sover i rød nisselue (Oppi 583/2). Under krigen var det forbudt med RØD NISSELUE. Men er er kort brukt i 1944 hv han ligger i en "sovepose" laget som en nisselue,

Krigsforlis 1944

Irma

IRMA
Forlist 13-02-1944 Rederi Det Bergenske DS Bygd
Tonnasje 1.392 br.t.

Robert Marius Vinje
Født: 24-01-1921
Hjemsted: Rødøy
Fylke: Nordland
Stilling: matros
Skip: Irma

Irma var hurtigruteskip. Fartøyet ble 13. februar 1944 beskutt og torpedert på Hustadvika av norsk
MTB 627. Hurtigruta seilte sammen med Haugesundbåten Henry, som også ble senket. 61 nordmenn om
bord i Irma ble drept, og bare 25 ble reddet. Disse ble ført inn til Kristiansund. Senkningen er
karakterisert som en av de mest tragiske langs norskekysten. Irma hadde en norsk besetning på 43,
hvorav hele 35 omkom. I tillegg førte hun omkring 100 norske og tyske passasjerer. Senere viste
det seg at ikke alle reddede tålte påkjenningene. Bukserbåten Hoplafjord kom til og reddet 10
personer, samtidig som 12 ble reddet av fartøyet Sveggøy. Irma ble truffet av en torpedo midtskips
som delte skipet i to. Straks etter ble det avfyrt nok en torpedo. Et nærliggende skip, Henry av
Haugesund satte ut livbåter for å delta i redningsarbeidet. Det lyktes dem å redde flere fra Irma
før deres eget fartøy også ble torpedert og sank. I ettertid karkateriseres senkningen av Irma som
en tragisk feiltakelse. Den norske MTB-avdelingen på Shetland hadde stående ordre om at norske
sivile rutebåter som seilte alene, ikke skulle angripes. En forklaring er at man om bord i MTB'en
trodde at man her hadde med en konvoi å gjøre, da et lasteskip, Henry, og en bukserbåt var i
nærheten, og at det her da ble seilt i konvoi.
KILDE: Sjømennenes minnehall i Stavern er vårt nasjonale minnesmerke over norske sjøfolk i
handelsflåten som omkom i krigshandling under to verdenskriger. Minnehallen er bygd som en pyramide
på en fjelltopp ytterst mot Skagerrak og ble innviet av kong Haakon VII 1. august 1926.