Værangfjordområdet

Tilbake...

Veianlegget - Mælen - Sjaavik

1923

En samlet veiplan for hele Rødøy

7. Mælen - Sjaavik, 4,5 km, kr 45.000. (Nr 7 av 13 veianlegg).

Veianlegget - Rønvik Værnes - Strømsvik

1923

En samlet plan for hele Rødøy

10. Rønvik - Vernes - Strømsvik, 15,0 km, kr 150.000. (Nr 10 av 13 veianlegg).

1922

Herredstyrevedtak

Anmodet overingeniøren (på fylket) om foranledige oppstikking av vei - Nordvernes - Rønvik.

Veianlegg - Kista - Strømdal

1900

Vei bygd før år 1900

Værangfjorden
Kjørbar gårdsvei gaar fra Kisten til Strømdalen. Lengden er 1.6 km.
(Eneste vei bygd i Værangfjorden på den tid).
Kilde: Helland 1907.