Noe om Elg og Rådyr

Administres lokalt av Plan og Jordstyret i Rødøy.

Div

2012

Seks av ti elger ble feldt

SEKS AV TI ELGER BLE FELT.

Elgjegerne i Rødøy rakk bare å ta ut 45 av ialt 73 tillatt felte elg under høsten jakt, ifølge en rapport fra landbrukskontoret. I alt ble 42 av elgene felt i Røødy, men de tre siste ble felt i Meløy. AN 19. mars 2013.

FOR 2003-07-12 nr 1926: Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Rødøy kommune, Nordland.
DATO: FOR-2003-07-12-1926
KATEGORI: MV (Miljøvern/vilt)
AVD/DIR:
PUBLISERT: II 2005 hefte 1
IKRAFTTREDELSE: 2003-07-12
SIST-ENDRET: FOR-2011-05-05-531
ENDRER: FOR-2001-05-09-597
GJELDER FOR: Rødøy kommune, Nordland.
HJEMMEL: LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
SYS-KODE: BG14e, D02
NÆRINGSKODE: 113
KUNNGJORT: 13.01.2005
RETTET:
KORTTITTEL: Forskrift om jakt etter elg og rådyr, Rødøy

Kilder