Hva om - 1920-årene

© RLA. (18402).

 Tilbake til hovedsiden

1927

Røsok, Richard

1927.00.00 Røsok, Richard, Havnøy, Rødøy. Fiskeforretning, fiskeeksport (nytt firma).
Kilde: Norges Handelskalender 1947-48.

Hansen, Arnulf Co A/S

1927.00.00 Hansen, Arnulf & Co. A\S, Vågaholmen. Aksjekapital 4000 kr. Disponent: Sven Hansen.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-48.

1921

Desember

Jordmor i Rødøy

Betty Eilertsen er nevnt som jordmor i Rødøy distrikt og Bolette Markussen i Melfjord distrikt. Fortegnelse over jordmødre i Nordland pr 1.7.22 Nordland fylkestingsforhandlinger for 1922.

Oktober

Rødøyfjæring på Venstres liste

Venstres valgliste ved stortingsvalget for Nordland fylkes landdistrikter 24. oktober 1921.

Nr 12 - Fisker Johan Eliassen, Myken, Rødøy. Se klipp foran.

Juli

Jordmor i Rødøy

Elfrida Langvaag er meddelt avsked fra 26. oktober 1921 som forflyttet til Sør-Trøndelag fylke.
Kilde: Nordland Fylkestings forhandlinger for 1922.

1923

1923.00.00

En samla vegplan

1923
EN SAMLA VEIPLAN

I Nordland fylkestings forhandlinger for året 1923, i sak nr. 13 omhandler "Om ny veiplan". I møte den 20.5.1919 vedtok fylkestinget enstemmig et av ordføreren i Lødingen framsat forslag saalydende: "Amtsingeniøren og fylkes veistyre anmodes om til et senere fylkesting at framlægge en samlet oversigt over de veianlegg som hvert herred nu kræver, ledsaget av omkostningsoverslag".

Rødøys del av denne planen er følgende:

1. Av Eidsvik - Tjong - Meløy grænse, 3,5 km, kr 42.000.

2. Meløy gr. Djupdal - Vågasjøen, 8,0 km, kr 72.000.

3. Oldervik - Strand, 4,0 km, kr 40.000.

4. Øresvik - Lurøy grønse, 3,0 km, kr 90.000.

5. Gjersvik - Stensland - Øresvik, 21,0 km, kr 315.000.

6. Hovedveien ved Øresvik - Vassvik, 8,0 km, kr 100.000.

7. Mælen - Sjaavik, 4,5 km, kr 45.000.

8. Storselsøen - Lurøy gr. 3,0 km og kr 24.000.

9. Nordnesøy - Lurøy gr., kr 2,5 km, kr 15.000.

10. Rønvik - Vernes - Strømsvik, 15,0 km, kr 150.000.

11. Nordgjerøy - Øien, 3,0 km, kr 20.000.

12. Losvik - Selvaag, 2,0 km, kr 12.000.

13. Melfjordbotten - Mo grænse, 12,0 km, kr 600.000.

Tilsammen; 89,0 km og 1.525.