Året 2012

Hendelser - mest fra Meløyavisa - bare litt av det som har skjedd - kanskje blir det mye mer senere....

November

29ende

Hjemler

Meløyavisa 29. novermber 2012:

To ny hjemler fra Rødøy, gnr 57 og 74 omtalt.

29ende

Debatt - Trandsportplan Nordland

Meløyavisa 29, november 2012.

Debatt artikkel skrevet av Kai Nymo, kommunestyrerepresentant Meløy kommune. Om bl.a. fergene i Rødøy. Hele side 9 i bladet.

29ende

Nytt kommunalt boligfelt på Rødøya

Artikkel, side 16 i Meløyavsia. Skrevet av Svenn A. Engøy. Om det nye byggefeltet som kommunen har fått laget. Gjerøy maskinstasjon har hatt arbeidet. Med foto.

29ende

J.T.B. Olsen fornyer sitt kai på Rødøya

Artikkel på side 17 i Meløyavisa, skrevet av Svenn A. Engøy. Med fargefoto.

29ende

Fylkesvei 17

Meløyavisa 29.11.2012.

Vil ha bru. Yngve Brox Guldbjørnsen intervjuer Arild Lorentsen fra Tjongsfjord om dette. Med fargefoto. Side 5 i avisa.

29ende

Fylkesvei 17

Rødøy vil gi krysning avv Holandsfjorden høyeste prioritet. Artikkel i Meløyavisa 29. november 2012 av Yngve Guldbjørnsen. Med fargefoto. Side 5 i avisa.

29ende

BUNNPRIS OG BYGGMAKKER- Vågaholmen.

Det årlige besøk av julenissen i Våga. Lørdag 1. desember 2012. Helsides annonse side 3 i Meløyavisa.

8ende

Kommunestyresak 8.11.2012

Sak 086/2012: TRANSPORTPLAN NORDLAND: INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM

Jfr. saksutredning 24512

Formannskapets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret for endelig uttalelse.

Forslag fra Rødøy fellesliste og Senterpartiet:

Rødøy kommune vil uttale følgende i forbindelse med handlingsprogrammet for regional transportplan:
Nordland fylke er langstrakt der relativt store deler av befolkningen ikke er bosatt i bynære områder. Samtidig foregår det stor produksjon av eksportrelaterte varer nettopp i distriktene i fylket. Det er derfor svært viktig at det legges til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom å etablere gode samferdsels- og transportløsninger. Slike løsninger må få stor prioritet i handlingsprogrammet.
Rødøy kommune er, i likhet med flere av kommunene på Helgeland, inne i en positiv utvikling når det gjelder folketallsøkning og etablering av arbeidsplasser knyttet til næringer som har behov for gode transportløsninger. Det er imidlertid av avgjørende betydning at det finnes gode løsninger for samferdsel og transport av varer internt i kommunen og inn til sentrale kommunikasjonsknutepunkter i regionen. Gode løsninger som muliggjør både pendling for arbeidskraft og som bidrar til at godstransporten kan gjennomføres på enklere måter enn i dag.
I forbindelse med utarbeidelsen av Regional transportplan, fremheves følgende punkter som svært viktige for Rødøy kommune:
• Rødøy kommune krever at Fv 17 med krysning av Holandsfjorden får høyeste prioritet i det videre arbeid med R.T.P
• Det må satses på gode transportløsninger for gods sjøveien
• Det er påkrevd med ny hurtiggående ferge i Rødøybassenget
• Det bygges bru mellom Selsøyvik og Gjerøy
• Det må bli flere ruteturer mellom Jektvik/Kilboghamn og bedre korrespondanse buss/ferge i Kilboghamn
• Asfaltering av Segelforveien, Fv 437
• For å sikre fisketransport, kreves tre ukentlige turer med kystgodsruta
• Utvide bussrute 18-341 til å starte i Kilboghamn kl. 19.40 på søndag. Den kommuniserer da med ferge i Rødøybassenget i Kilboghamn kl. 19.40.
Det er med bekymring vi registrerer at de kommunikasjonsløsninger som vi er svært avhengige av for en videre utvikling, stadig er gjenstand for vurdering når det skal kuttes i tilbudene for å spare penger. Dette er i strid med de målsettinger Nordland fylke har for den videre utvikling, og inspirerer ikke til økt bosetting og etablering av arbeidsplasser. Vi ber derfor om at Nordland fylkeskommune i arbeidet med handlingsprogrammet sørger for å prioritere gode samferdsels- og transportløsninger i distriktene generelt og på Helgeland spesielt.
Forslag fra Linda Olsen:
Tilleggspunkt:
• Pendlerrute utover til øyene
• Ekstra NEX rute, som går motsatt vei enn nåværende rute, Bodø - Sandnessjøen

Vedtak:
Rødøy kommune vil uttale følgende i forbindelse med handlingsprogrammet for regional transportplan:
Nordland fylke er langstrakt der relativt store deler av befolkningen ikke er bosatt i bynære områder. Samtidig foregår det stor produksjon av eksportrelaterte varer nettopp i distriktene i fylket. Det er derfor svært viktig at det legges til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom å etablere gode samferdsels- og transportløsninger. Slike løsninger må få stor prioritet i handlingsprogrammet.
Rødøy kommune er, i likhet med flere av kommunene på Helgeland, inne i en positiv utvikling når det gjelder folketallsøkning og etablering av arbeidsplasser knyttet til næringer som har behov for gode transportløsninger. Det er imidlertid av avgjørende betydning at det finnes gode løsninger for samferdsel og transport av varer internt i kommunen og inn til sentrale kommunikasjonsknutepunkter i regionen. Gode løsninger som muliggjør både pendling for arbeidskraft og som bidrar til at godstransporten kan gjennomføres på enklere måter enn i dag.
I forbindelse med utarbeidelsen av Regional transportplan, fremheves følgende punkter som svært viktige for Rødøy kommune:
• Rødøy kommune krever at Fv 17 med krysning av Holandsfjorden får høyeste prioritet i det videre arbeid med R.T.P
• Det må satses på gode transportløsninger for gods sjøveien
• Det er påkrevd med ny hurtiggående ferge i Rødøybassenget
• Det bygges bru mellom Selsøyvik og Gjerøy
• Det må bli flere ruteturer mellom Jektvik/Kilboghamn og bedre korrespondanse buss/ferge i Kilboghamn
• Asfaltering av Segelforveien, Fv 437
• For å sikre fisketransport, kreves tre ukentlige turer med kystgodsruta
• Utvide bussrute 18-341 til å starte i Kilboghamn kl. 19.40 på søndag. Den kommuniserer da med ferge i Rødøybassenget i Kilboghamn kl. 19.40.
• Pendlerrute utover til øyene
• Ekstra NEX rute, som går motsatt vei enn nåværende rute, Bodø - Sandnessjøen
Det er med bekymring vi registrerer at de kommunikasjonsløsninger som vi er svært avhengige av for en videre utvikling, stadig er gjenstand for vurdering når det skal kuttes i tilbudene for å spare penger. Dette er i strid med de målsettinger Nordland fylke har for den videre utvikling, og inspirerer ikke til økt bosetting og etablering av arbeidsplasser. Vi ber derfor om at Nordland fylkeskommune i arbeidet med handlingsprogrammet sørger for å prioritere gode samferdsels- og transportløsninger i distriktene generelt og på Helgeland spesielt.
Enstemmig.

Oktober

20ende

Høsttakkefest på Hestmannøy

Hestmannøy ungdoms og indrettslag innbød til Høsttakkefest den 20. oktober 2012.
AN 19.9.2012.

11efte

HELSE I HAVGAPET

Avisa Nordland: Da Verdensdagen for psykisk helse ble markert i Rødøy, var det i spektakulære omgivelser i fiskev'ret Myken. "Viktig å gjøre ting som bidrar til at man har det bra". Les mer i avisa og på nettsiden her.

September

30ende

Bispevisitas

Visitas skjer i Rødøy i tiden 26. -30.9.2012. Biskop Tor Berger Jørgensen m/følge. Meløyavisa 20.9.2012.

27ende

TJONGSFJORD KIRKES GRAVGÅRD

I Meløyavisa 27.9.2012 er omtale av den ytbygging som skjer ved Tjongsfjord kirkes gravgård. 400 nye graver.

27ende

BYGGMAKKER ARNULF HANSEN, Vågaholmen

2 stk på side 3 og 11 i Meløyavisa. Høstkupp på båter, motorer, ATV og henger m.m.

27ende

Unike oppfinnelser

En to-siders reportasje i Meløyavisa om noen oppfinnelser som er gjort av Frithjof Harald Strøm på Gjerøy. Les mer om dette i avisa.

27ende

NORDTUN OPPTRENINGSSENTER

Nortun opptreningssenter - En fantastisk plass. Leser og bruker innlegg i Meløyavisa ved Reidar Jensen, Nordvernes i Rødøy.

27ende

1. klasse ved Øresvik skole

Det startet kun en elev ved Øresvik skole fra høsten 2012. En jente som skal gå sammen med 2. og 3. klasse ved skolen.

27ende

HØSTKUPP

Byggmakker Arnulf Hansen, Vågaholmen frister med båter, motorer og ATV i en helsides annonse i Meløyavisa 20.9.2012.

24de

UNIK MARIN BIOTEKNOLOGI UTVIKLET I RØDØY

Helsides reportasje i Avisa Nordland den 24.9.12. Frithjof Harald Strøm og hans firma AS MARMELES. Les mer i avisa.

20ende

TJONGSFJORD KIRKES 50-ÅRS JUBILEUM

Reportasje i Meløyavisa over to sider - side 6 og 7. Omtale av det som skjedde ved kirken jubileumdsdagene 15. og 16. september 2012.

20ende

Myken - utvendige "makeover"

Reportasje i Meløyavisa - helsides - den gamle butikken på Myken

20ende

Jektvik skole pusses opp

Bilder og tekst i Meløyavisa 20.9.2012.

20ende

Epletreet ved Rødøy sykehjem

Meløyavisa 20.9.2012. Foto og tekst fra Svenn A. Engøy.

20ende

BISKOPEN besøker Rødøy

Visitas 2012 over flere dager i september 2012. Klipp fra Meløyavisa 20.9.2012.

18ende

Rødøyprisen 2012

Reportasje i Helgelands blad av 19. september 2012. Bjørn Skauge fra Myken får denne pris for året 2012. Prisen utdeles annenhvert år.

15ende

Tjongsfjord kirke - 50 års jubileum

Jubileumsfeiring lørdag 15.9. og søndag 16.9.2012.

15ende

Tjongsfjord kirke - jubileumskonsert

Lørdag kl 17.00 +

6te

Skolestart på Rødøya

Bilder og noe tekst av Svenn A. engøy. Meløyavisa.

6the

Grunnbokshjemmel - etterlysning

Etterlysninger av mulig eier til eiendom på Rødøy. Annonse Meløyavisa.

6the

Steikesild på brygga

Halvsides reportasje i Meløyavisa fra Lyngvågen kafe på Gjerøy. Med to fargefoto.

6the

Lydbok fra Hans-Arne Arntsen

Omtale i Meløyavisa. Ny lydbok "Humbla Gumbla".

August

27ende

Fant lykken i havgapet

Reportasje i Avisa Nordland fra Utheim på Myken. Hos Jan Hellstrøm og Kerstin Marthinsen. Matkurs og seiling.

27ende

Meny rett fra havet - om Karenstua

Helside i Meløyavisa fra Karenstua på Myken, en liten kafe i havgapet.

23dje

Plukker blomster for salg

Meløyavisa, reportasje fra Myken. Foto av selgerne Tor og Aron.

23dje

Frustrert hane

Meløyavisa, en litt spesiell reportasje fra Myken. Hønsegården på Myken har vært flittig omtalt i flere år.

23dje

TØFFE UNGDOMMER FRA RØDØY TIL BREDEK

Helsides omtale i Meløyavisa.

6the

Hans Petter Meland og ektefelle Gerd Aarnes Meland

40 års med laksoppdrett. Reportasje i Avisa Nordland 6.8.2012.

2dre

LEDIG STILLING: BYGGEVARESELGER

Meløyavisa 2. august 2012. BYGGMAKKER, Arnulf Hansen, 8185 Vågaholmen.

2dre

Ole-Gustav Aarnes fra Rødøy

Helsides reportasje i Meløyavisa om ferga Ågskardet-Forøy, eller omvendt. "Holder julene igang". Bla.a. om Ole-Gustav Aarnes, som i det vanlige er Lensmann i Alstahaug og Leirfjord, har sommerjobb som kaptein på fergen.

Juli

26the

Byggmakker Arnulf Hansen - Annonse stilling

Annonseres etter byggevareselger i Meløyavisa.

26the

Byggmakker Arnulf Hansen - Tilbud

Helsiders annonse i Meløyavsia - julitilbud på ATV og båter.

26the

På tokt med MK Bølgen

YBG var innom Gjerøy, Hagen i Gjerøyhavn, Bukkøy og Lyngvågen kafe på Gjerøy. Reportasje i Meløyavisa.

26the

Byggmakker Arnulf Hansen

Annonseres etter byggevareselger i Meløyavisa.

11the

RØDØY KOMMUNE - STILLING LEDIG

Rødøy barnehage, styrer i 100 %. Assistent, deltidsstilling, tid ikke fastsatt. Annonse Avisa Nordland 11.7.2012.

Mai

30ende

Rødøyprisen 2012

Behandlet i Rødøy kulturstyre denne dag. Offentliggjort i Helgelands blad en 19. september 2012 som første avis.

22dre

Ambulansebåten - første kontordag på Myken

Den nye amublansebåten EYR MYKEN hadde sin første kontordag i Myken.

3dje

UTEN musikkskole-tilbud.

Meløavisa 7. mai 2012.

Øresvik krets er lite fornøyd med tilbudet de får fra Rødøy kommunes musikk- og kulturskole. Osv. Les mere i avisa.

3dje

Kulturmidler for 2012

Meløyavisa 3. mai 2012.

Det annonseres at de kan søkes om "kulturmidler" fra Kulturetaten i Rødøy. Før 20. mai 2012.

3dje

Kontordag Innovasjon Norge i Rødøy

Meløyavisa 2. mai 2012.

I anledning det næringsarbeide som skjer i Rødøy. Første den 14. mai 2012.

Januar

5the

MYKEN - en mine sprengt

www.nrk.no

1ste

Johan Olav Aga gir ut plate

Bosatt i Tjongsfjorden. Har i år gitt ut en CD - "MIN SANG". Opptak skjdde i forbindelelse med en møteserie som Den Indre Sjømannsmisjon hadde i Tjongsfjorden oktober-november 2011. Gitar og sang: John Olav Aga. Keyboard og sang: Paul Mattis Nøstebø. (Mangler dato = 1.1.).

1ste

Ny nettside - Rødøy lokalhistorisk nytt

Ble etablert i løpet av året 2012, har ikke nøyaktig dato.
Adressen er: http://www.lokalhistorisknytt.com/
Laget av Hans-Arne Arntsen og senere overtatt av Rødøyløva historielag.