Noe om "luftslått" og sånt...

Her kommer noen rariteter fra avisopplag opp gjennom årene - av særdeles kreative saker som personer har gått til avisene med - og fått til dels store oppslag på.... Det er litt å ta av - det kommer mer her etter hvert....

Kommunen er heller ikke noen unntak, her kommer også noen "godbiter" derfra.

Det kan være bra å være initiativrik og visjonær og tenke nytt - men det fordres også at en står støtt på marka....

En "sørlandsby" i Rødøy

Meløyavisa 10. janaur 2013, side 10 og 11.

To siders reportasje med følgende innledning: "Dersom Geir Rudolfsen får det som han vil kan det bli bygd rundt 700 hytter på Rangsundøy i Rødøy. "Et lite stykke Sørlandet i Nord-Norge" er under planlegging uttaler Rudolfsen om prosjektet".  Nærinssjef Rolf Inge Sleipnes i Rødøy opplyses å ikke ha jobbet med prosjektet.  Les mer i avisa.

Merknad:

En persom fra Meløy ønsker å bygge 700 hytter på Rangsundøy i Rødøy.  En hel "sørlandsby" ser han for seg.  Som "luftslott" er dette en skjelden god ide, men jordnære Rødøyfjerdinger ser nok ikke for seg mer en en 10 -12 hytter med god avstand mellom for at det er mer enn NOK.

Næringssjef har ikke arbeidet med "prosjektet" blir det opplyst, men generelt er han "lunken" til dette prosjekt ut fra det som uttales...  Les mer i avisa over to hele sider.

Næringsplan 2004-2006 - Skape muligheter i motvind

Ja, dette var et av de prosjektene som ble tatt med:

"Etablere dokumentasjonsenter for jektefart og nordlandsfarten (jektmuseum)".

Har noen i kommunen hørt mer om dette prosjektet. Tror ikke det.  

Nå i 2016 - er grunnstenen lagt for et svært omfattende slikt senter i Bodø omkring den gamle jekta der.  

Alle opplyste personer visste jo at dette i Bodø kom engang - også i 2004.

For å starte opp noe slikt måtte det finnes en person eller organisasjon i kommunen som haddet nok driv til å få igang noe slikt.  Det fantes heller ikke på denne tid, og heller ikke senere.

Og så var det helt urealistisk og burde ikke vært tatt med. Kåres til det første kommunale "luftslott" her.

 

Kirkehistoria på Rødøy - "Raud den rame"s hov"

Tatt opp i kommunal næringsplan i 2004, men heldigvis har lite skjedd til nå.

En person i Rødøy stod frem på førstesiden i avisa med et "spel" fra Rødøya om denne person.  Det skulle skrives og settes opp.

Et slikt "spel" om denne person er lang tradisjon i Skjerstad, hvor han trolig bodde, om han noen gang har levet.

Dette har ikke noe å gjøre i Rødøy, det har jeg ment helt fra 2004.

Problematikken her er omtalt i boka "Før vår tid" av Eirin Holberg.  Meløy- Rødøy-Lurøy-Træna gjennom 11 000 år.

Side 178-179 i boka:

Etter en grundig vurdering: Dermed må vi konkludere med at Raud ikke har noe med Rødøya på Nord-Helgeland å gjøre.

Tiltaket er erklært som "luftslott".

Etablering av "Hjallis Plass"

Tatt opp i kommunal næringsplan i 2004, men lite har vel skjedd til nå.

Hjalmar Andersen (Hjallis) begynner vel snart å "gå ut på dato" som en kjent person. Dagens eldre er vel de siste som har hørt om han.

Hadde prosjektet vært vært relalistert som beskrevet i næringsplanen fra 2004, på den tid, hadde det kanskje vært realiserbart. Men her var det heller ikke personer med nok"driv".

Enda holdes dette prosjekt litt "varmt" av en person i kommunen med en spesiell interesse for "Hjallis", men det er langt fra nok til realisering.

Siden 2004 har det også kommet et minnesmerke for "Hjallis" i parken på Rødøya, som han selv avduket.  Dette får være nok om denne person som bare ble født her - og har vært her noen ganger, har slekt her, men har ellers ikke så mye med Rødøy å gjøre.

Jeg gir dette en liten mulighet til å lykkes, for det er litt "varm" enda.  Et "luftslott" som ikke helt er ferdigbygget.

Det ble formelt tatt opp i kulturstyremøte 13 06 2014.  

Tatt opp i kulturstyret og kommune med negativt resultat som forventa.

Nå i 2017 er den person som holdt dette "varmt"  - død.

Det erklæres som "luftslott", men prosjektet kan jo dukke opp igjen! 

 

FLYPLASS på Sleipnes

Omtale

Tror de fleste idag syntes etter er "ett luftslott", men det var en gang noe kommunen arbeidet for. Og som alle vet - skjedde det selvfølgelig ikke.

1988

Klipp fra Nordlands Framtid

22.1.1988 Saken behandlet i formannskapet: "Rødøy har ikke oppgitt håpet om flyplass på Tjongsfjordhalvøya.

1987

og Nordlandsposten 29.12.57

Rødøy protesterer mot Luftfartsplanen skriver Ansgar Jensen 29.12.1987.