Tjong gamle skole - blir det skolemuseum - eller kommunal rønne?

Tilbakeblikk

Den gamle skolen på Tjong ble kjøpt tilbake og et restaureringsarbeide ble starta opp etter en et tid/år?

Den er idag eneste gjenstående orginale bygg - av de mange skolene som ble bygget rundt århundreskiftet 1900.

Denne er fra 1903* og er ikke endret bygningsmessig.

Ja, ikke bare resturert - men det har også skjedd et forfall etter den tid pga manglende interesse fra dagens eier - Rødøy kommune.

Der den står nå - så godt som forlatt og ute av bruk - ikke helt ferdig - er den blitt en "skam" for kulturetaten i Rødøy kommune.

Men hva gjør det - ingen føler noen "skam" idag - hverken private eller kommunen!  Og da i kategorien "en skam man ikke bare kan stryke av seg".

Hadde den enda kommet med da det ble "Rødøy museum" rett nedenfor...

Her blir senere skrevet litt og lagt til en mengde med foto fra restaureringsprossen. Som jeg ikke var en del av, men det skjedde samme tid som restaureringen av Falch gamle handelssted, der jeg ledet arbeidet.

En gang i 1980 årene var det private som ville kjøpe av daværende eier Harda Myrvoll.   Det ryktes, og skolen ble kjøpt tilbake av daværende ordfører Sven Hansen - av formannskapet - ved bruk av "hasteparagrafen".   

Jeg arbeidet sammen med Sven (som også var trygdesjef) og det ble skrevet kontrakt/skjøte - og jeg kjørte og fikk ordnet med papirene i anledning kjøpet.

Siden har det ikke vært noe "hast" med noe som helst, selv om det en en del år skjedde en god del arbeide der...

* Kilde for oppført skolebygg: Skoleberetning for Rødø folkeskole1901-1905.

Mer

Skoleberetning ved århundreskiftet

Omtale av alle skolehusene 1901-1906 og bruken av dem, samt lærerne.