Rødøy senterparti

2012-2015

Ordfører

Olav Terje Hoff

8187 Jektvik

Fast medlem

Thor Magne Hoff

8186 Tjongsfjorden

Fast medlem

Bodil Christine Pettersen

8754 Øresvik

Fast medlem

Trond Åge Telnes

8187 Jektvik

Fast medlem

Erling Johan Hafsmo

8185 Vågaholmen

Fast medlem

Randi Storvik Telnes

8187 Jektvik

1. varamedlem

Arne Tore Bang

8186 Tjongsfjorden

2. varamedlem

Per Ivar Myrbekk

8187 Jektvik

3. varamedlem

Elisabeth V. Pettersen

8187 Jektvik

 

2014?

Styret

Leder: Per Ivar Myrbekk, 8187 Jektvik.

per-myrb@online.no

Nestleder: Erling Hafsmo, 8185 Vågaholmen.

erling@rodoy-elektro.no

Studieleder: Harry Pedersen, 8754 Øresvik.

hpaspe@online.no

Kasserer: Magne Hansen, 8185 Vågaholmen.

magnehansen81@gmail.com

1.styremedlem: Hege Aimee Engen, 8185 Vågaholmen.

hegeaimee@gmail.com

2. styremedlem: Ingerborg Telnes, 8187 Jektvik

Gruppeleder kommunestyret: Olav Terje Hoff, 8187 Jektvik

(oppdatert 23.9.2014 fra SP sentralt sin hjemmeside. Når valgt og hvor lenge går ikke fram, men jeg forutsetter at den er oppdatert).

2003

Listen ved valget 2003

SENTERPARTIET
Kommunestyrevalget i Rødøy kommune 2003

Jektvik
01 Olav Terje Hoff f. 1956
06 Randi Telnes f. 1963
08 Annveig Johansen Kvalvik f. 1961
18 Borghild O L Strømdal f. 1945
20 Knut Jostein Sperstad f. 1957
21 Ragnhild Telnes f. 1942
23 Anders Ivan Rasch f. 1972

Vågaholmen
02 Erling Johan Hafsmo f. 1959
19 Nina Våtvik f. 1965

Øresvik
03 Bodil Christine Pettersen, f. 1948
07 Kristian Stensland f. 1949
12 Frank Ove Engseth f. 1970

Tjongsfjorden
04 Sigrunn Engen Hoff f.1954
10 Kjell Viggo Ovesen f. 1961
14 Kristi Dagrunn Aga f. 1945
17 Oddmund Petter Mathisen f. 1959

Storselsøy
05 Ole Magnus Klausen f. 1948

Sørfjorden
09 Gunnar Leander Skivik, f. 1955
22 Laila Johanne Johansen f. 1958

Gjerøy
11 Roy Aakre f. 1962

Nordvernes
13 Tove J Folkedal Heen f. 1945
15 Svetlana Heløy f. 1973

Rødøy
16 Eva Sissel Johannessen f. 1949