Rødøy historielags kalender "Rødøykalenderen".

En oversikt over to siden - omtale av alle de 33 kalendren som til nå er utgitt.  Noen få av disse er utsolgt - de første årganger og noen til.

Tilbake...

Litt innfo

2017

?

2016

Ingen kalender 2016

Om det blir noen videre - vites ikke.

2015/2016

Rødøy historielags årsmøte

"Rødøykalenderen ble behandla under sak 3 i Rødøy historielags årsmøte 8.3.2015.

Innledning: "Etter 33 års utgivelse, der Kolbjørn og Solfrid Lorentzen har vært sentrale ønsker de nå å avvikle sitt engasjement".

Vedtak: Det nye styret får i oppdrag å vurdere videreføring av dette arbeidet.

De som da er ansvarlig videre er: Nils Tømmerbakk, Tor Sigmund Svendsen, Torsten Simonsen (leder), Olav Terje Hoff og Torolf Heen.

Hva det blir til er ukjent for meg pr 11.12.2015.

1983-2015

Utgiver og rettigheter

Det er Rødøy historielag som er og har vært utgiver av disse i alle år fra
første kalender ble laget og trykket 1982 - for året 1983.

Det har skjedd i et samarbeide med Rødøy kommunes fotoarkiv (Fotoarkiv for Rødøy - FFR).

1983-1915

Administert og salg

Alt av arbeidet med Rødøy historielags kalendere har vært utført av Solfrid og Kolbjørn Lorentzen - fra start i 1982 med 1983 kalenderen. 2015 kalenderen er nr. 33.

2015-kalenderen (33).

2014-kalenderen (32)

2013-kalenderen (31)

2012-kalenderen (30)

Forsidefoto. Elever fra Hestmannøy skole i bakgrunnen. Bildet er tatt i 1967. Foto eies av Tone Nordskott.

2011-kalenderen (29)

© Rødøy historielag

Forsidefoto:
Interiør fra Rødøy kirke - markering av 1914.  Det er grunnloven fra 1814 som feires i en omfattende "pyntet" kirke.

Bilder er fra et postkort som handelsmann Lossius fikk laget fra en pyntet kirke.


2011 kalenderen koster kr 70 + porto ved foresendelse.


FEIL
Januarbildet er et postkort fra 1926.  Da kalenderen ble utforma ved trykkeriet ble venstre side klipt, slik at det den i teksten omtalte eiendom Fjellheim (huset) ikke kom med.

2010-kalenderen (28)

Rødøykalendere 2010, © Rødøy historielag.

Forsidetekst:
Selsøyvik handelssted med handelsstedet i forgrunnen, videre Engøya og Sundøya.  I bakgrunnen til høyre i bildet Gjerøyvær. 

2009-kalenderen (27)

Rødøykalendere 2009, © Rødøy historielag.

Forsidetekst:

Høstfesten 1956. Tre søsken fra Stensland:
Haldis, Kristian og Helga Stensland.

2008-kalenderen (26)

Rødøykalenderen 2008 (26). © Rødøy historielag.

Forsidetekst:

Høstfesten 1956. Tre søsken fra Stensland:
Haldis, Kristian og Helga Stensland.

2007-kalenderen (25)

Rødøykalenderen 2007 (25). © Rødøy historielag.

Forsidetekst:

Sommeridyll fra Gjerøyhavn, foreviget omkring 1940.

2006 - salg Jektvik

Til høyre - sittende Kolbjørn Lorentzen og Solfrid Lorentzen. Bok og kalendersalg Jektvik 3.12.2006.
© Johan Martin Mathisen

2006-kalenderen (24)

Rødøykalenderen 2006 (24). © Rødøy historielag.

Forsidetekst:

Føring av sand fra Sandvika på Gjerøy.
Bildet er fra første del av 1950-tallet.  Bildet
er utlånt av Bjørg Kristiansen. 

2005-kalenderen (23)

Rødøykalenderen 2005 (23). © Rødøy historielag.

Forsidetekst:

Lensmannsgården i Gjerøyhavn fotografert i
Leonhard Losvik lensmannstid.

2004-kalenderen (22)
Rødøykalenderen 2004 (22). © Rødøy historielag.

Forsidetekst:

Distriktslege Fredrik Otto Bødtker (1845-
1889) og hans familie foran sin residens på
Sundøya.  Bødtker var distriktslege for
herredene Lurøy, Træna, Rødøy og Meløy i
perioden 1880-1889.

2003-kalenderen (21)

Rødøykalenderen 2003 (21). © Rødøy historielag.

Forsidetekst:
Myken havn omkring 1960. Til venstre i bildet Telnesbua, i fortøyningen m/s "Else".  Bildet er tatt av Bjørn Skauge.

2002-kalenderen (20)

Rødøykalenderen 2002 (20). © Rødøy historielag.

 

Forsidetekst:
Vikingeskipet "Roald Amundsen" på Myken
Myken havn anno 1931. 

2001-kalenderen (19)

Rødøykalenderen 2001 (19). © Rødøy historielag.

 

Forsidetekst:
Havets "sølv" på Melfjorden i 1930-årene. 
Hva vil fremtiden bringe?
Foto B. Bårssen.