Skolekretsene i Rødøy gjennom tidene

Selvågen klokkergård

Tekst senere

Høyvåg klokkergård

Rødøy-Selvågen

SELVÅGEN KLOKKERGÅRD

Etter at "klokkergården" ble flytta fra Høyvågen til Selvågen.

Rødøy-Høyvågen

HØYVÅGEN KLOKKERGÅRD

Mer senere

Rødøy-prestegården

Fastskole - lagt til prestegården huser

I den mellom klokker Glad sin undervisning og den etablerte fastskole i Høyvågen.

Gjerøy Søndre

EN LITEN FASTSKOLE PÅ GJERØY SØNDRE

Klokker GLAD sin fastskole på Gjerøy Søndre
Mer senere.