Personomtaler - flere

Johan Rasch, husmann og fotograf

Artikkel skrevet i Rødøy historielags årbok nr 1 - sidene 45-54. Skrevet av Helge Nome, tidligere kultursekretær i Rødøy.