Lurøy 1966 II

1966 desember

(20187)

1966 desember

1966 desember (2)

(20186).

1966 oktober

(20167)