Distriktslegene II - nå bosatt på Rødøya

1964 - ? Distriktslege Nicolai Lunde

Legen i Rødøy har sagt opp. 1967 mai.

Rødøy menighetsblad 1963: "Den nye doktorfamilien.  Vi har den glede å kunne ønske den nye doktorfamilien velkommen til Rødøy.  Det er Annea og Nicolai Lunde og deres 1 1/2 år gamle datter Grethe.  De er fra Fana ved Bergen.  Lunde har i et halvt år vært assistent hos distriktslegen i Bindal.  Dersom doktorgården blir ferdig, kommer de i de første dagene i januar.(red. 1964?) Vi ønsker dem hjertelig velkomne til Rødøy."

1958-1963 - Distriktslege KÅRE KVÅLE

Foto fra Rødøy menighetsblad 1963

Distriktslegen og hans skyssbåtfører, samt Rødøyfjord II - ble avbildet i Rødøykalenderen 2013, april måned, med foto fra lege Kvåle og tekst av Kolbjørn Lorentzen.

Kåre Kvåle var distriktslege her i Rødøy i tiden 1958 -1963.

Han ble ansatt her fra 1.5.1958.

Rødøy menighetsblad 1963:

""Med stor sorg har nok folk i Rødøy hørt at distriktslege Kvåle kommer til å forlate oss.  Han er utnevnt til distriktslege i Snåsa i Nord-Trøndelag, like ved hans hjemsted.  Han har vært i Rødøy i 5 år.  Vi regner med å beholde han til sommeren.  I neste nr- vil vi ta "avskjed" med familien".

"Dr. Kvåle og familien reiste fra Rødøy i begynnelsen  av måneden for å overta sin nye stilling på Snåsa.  Når dette leses er de allerede vel innstallert i sitt nye hjem. Inntil distriktslege Lunde overtar i Rødøy blir distriktslegen i Meløy vikar."

Distriktslege: Kåre Samuelsen

1951

Omtale

Kåre Samuelsen (f. 31.1.1913) var distriktslege i Rødøy fra 1.2.1951 til og med 31.12.1951.

Distriktslege Svein Ytreland

1951-1957

Omtale

Distriktslege i Rødøy fra 1.10.1951 - 16.9.1957. Han flytta da til Hemnes.
Gift med Gudrun, og hadde barna Asbjørn (1948), Olav (1948) og Guri (1949) mens han bodde i Rødøy.

Distriktslege: JON FREDRIK FODNES

1952-1953?

Omtale

Distriktslege Jon Fredrik Fodnes.
Nevnt som distriktslege i Rødøy i Norges Handels Kalender 1952-1953.

Distriktslege: Sigvald Magelsen

1947-1848?

Omtale

Magelsen, Sidvard. Distriktslege.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-1948.
Magelsen døde 17.10.1976 i Steinkjær.

Mer

Sigvald Irgens Rynning Magelsen.
Sigvard Magelsen, sønn av sogneprest, prost Wilhelm Christian Magelsen (f. 12.jan. 1867 - død 14. okt 1930) og Sigrid Rynning (f. 17 okt 1874, er f. i Langsund 5. juni 1904. Tok eksamen art i 1924 (TF) og i juni 1936 med.eks. (haud ILL 146). Han vikarierte som distriktslægen i Beiarn 9. juni - 4. des 1936, var 1. jan 20. novbr. 1937 amanuensis hos distriktslægen i Vågan, derefter vikar fra og med 15, des. 1937 kst. i stillingen.
Gift i Kabelvåg 7. august 1937 ved Valborg Johanna Arctander, f. 8. mai 1909.
Kilde:
I. Kobro: Norges Læger 1926-1936.

Distriktslege: Arne Tokle Hulås

1936-1939

Omtale

NA 1936
Distriktslege Hulaas i Rødøy har feriepermisjon i 4 uker fra 13. ds. med distriktslegene i Lurøy og Meløy som vikarer, henholdsvis for den søndre og nordre del av distriktet.

NA 1939 3.oktober
Distriktslegen i Rødøy. Distriktslege Arne Tokle Hulås, er beskikket til distriktslege i Aamli i Aust-Agder.

Distriktslege: RUSSWURM

1922-1926

Omtale

Han begynte som distriktslege i Rødøy den 22.8.1922. Han dro fra Rødøy og begynte i ny stilling som distriktslege 1926. Han var da i en 4 års periode her.