1951 - Bauta for omkomne fiskere i Rødøy

Reist av Rødøy distriktsfiskerlag, se omtale i "avisklippet" under.

1985 - etter at minnestøtten ble etablert

Helside Rødøy menighetsblad 1985.

2013 - INNSAMLINGSAKSJON

MINNEBAUTA.

FISKERE OG SJØFOLK FRA RØDØY SOM ER FORULYKKET PÅ HAVET. På iniativ av Rødøy Distriktsfiskarlag i 1947 ble det reist en bauta til minne om fiskere og sjøfolk fra Rødøy kommune som gjennom tidene er forulykket på havet. Fiskeriorganisasjon bekostet bautaen som ble oppsatt i 1947, og er et tydelig landemerke på Rødøya, klart synlig fra havna, Losviksundet, og skipsleia som går like forbi. Et nett av fiskerlag i kommunen som bidro til at minnebautaen ble reist, er nå nedlagt, og bare overbygningen Rødøy Distriktsfiskerlag eksisterer fremdeles men med svært lav aktivitet, og minimal økonomi. Det er uverdig at et minnesmerke over en kulturarv skal forfalle, parralelt med den aktivitet som kystnorge engang var bygd opp på, og det er på tide å ta tak i forholdet og skape et mere verdig utseende og omgivelse, og ikke minst en bedre adkomstmulighet for besøkende. Hele området ”Bautahågen” er gjengrodd av vegetasjon, adkomststia som engang var ryddet er borte, og området /plassen foran bautaen er tilgjengelig bare for de aller sprekeste. De som i sin tid var yrkesutøvere på havet, og føler behov for å besøke dette minnesmerke må søke hjelp og veiledning for å komme både til og fra. Det er tradisjon at bautaen bekranses 17 mai hvert år, også ved andre spesielle anledninger

Rødøy Lokalutvalg har satt ned en komité bestående av Bernt Arntsen og Jonny Olsen begge bor på 8193

Rødøy med det formål å få gjennomført et gammelt krav vei til ”Minnebauta”, og i samme anledning en

oppgradering av plassen og området rundt, med rekkverk, hvilebenker, blomsterarrangement, og lignende.

Stedet har etter hvert fått bedre kommunikasjoner med hurtigbåter og ferjer, og har i tillegg gode overnattingsmuligheter. Utflyttede Rødøy-fjæringer som er døpt, konfirmert og gift i Rødøy kirke kommer ofte til stedet, enten som enkeltpersoner, eller i mindre grupper med båt. I tillegg kommer det ofte busse på dagsturer. Disse mennesker er intresert i og se inne i kirken, og også komme til MINNEBAUTAEN. Noen av disse mennesker har mistet sine kjære på havet, og har ikke en grav å gå til, men å minnes sine kjære ved MINNEBAUTAEN er et alternativ. Etter krigen har det heldigvis vert lite krigsforlis der personer fra Rødøy kommune er omkommet, men som fiskerikommune har vi enkelte år vert hardt rammet. I 1959 forliste 2 båter med til sammen 10 mann, ingen ble funnet. I 1981 et tragisk forlis der 7 mann omkom. I tillegg er det flere enkeltpersoner som gjennom årene er omkommet på havet. De som i sin tid var pårørende til yrkesutøvere på havet.

Kostnad: Veg -parkering -snuplass, og sti opp til bauta. -Tilbud fra Gjerøy Maskinstasjon, Kr. 265.000.­-Opparbeiding av et område foran bautaen med sitteplasser og rekkverk. Kr. 50.000.­

Beregnet kostnad samlet Kr. 315.000.­

Komiteen mener at prosjektet som er beregnet til Kr. 315.000.-kan gjennomføres uten tilleggsfinansiering.

Prosjektet med søknad om bidrag til finansiering sendes til: enkeltpersoner, lag og foreninger, banker og etater som har slike midler til disposisjon.

Eventuelle bidrag (gave) kan sendes til foretakets bankkonto 4516.22.33878.

Komiteen håper at dette foretaket er et godt bidrag til kystkulturen.

8193 Rødøy 29.01.2013.

Jonny Olsen Bernt Arntsen