DNK - gravplasser i Rødøy

Hovedsiden

Endres fra kirkegårder, det heter NÅ gravplasser.

"Porten" til kirkegårdene

RLA 8971. Fra MB.

ADM

Festeavgift

Festeavgift ser ut til å være noe som ble innført i 1974 ut fra det som går fram av foto nedenfor.

1974 - festeavgift

RLA 8096. Fra RM.