Rådhusets ansatte

Sentraladministrasjon og politisk styring
Tittel
Navn
Telefon
E-post
Ordfører Olav Terje Hoff 75098002 E-post
Rådmann Kitt Grønningsæter 75098004 E-post
Konsulent Brita Kjerpeseth Omnes 75098000 E-post
Konsulent Slava Korneev 75098005 E-post
Førstekonsulent/stedfortreder Ragnhild Aakre Seljevoll 75098011 E-post
IKT-konsulent Oddmund Mathisen 75098035 E-post
Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen er administrativt organisert som stabsfunksjon til Sentraladministrasjonen.

Leder er Økonomisjef Lise Rådal.     

 

Økonomiavdelingen har følgende hovedoppgaver:

 • Kommuneregnskapet
  Betaling av faktura og regninger m.v. 

        Kontakt: Nina Våtvik, Lise Rådal

 • Lønn
        Kontakt: Lisbeth Arntsen, Lise Rådal


 • Utsending av kommunale faktura for:
  -   barnehage
  -   SFO
  -   musikkskole
  -   helse-/omsorgstjenester
  -   kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk m.v.)
  -   husleie
        Kontakt: Maria Mazitova

 • Skatteregnskapet og innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
        Kontakt: Maria Mazitova, Lise Rådal

  Nyttig informasjon fra avdeling skatt, finner du her.
 
 
 
Økonomiavdelingen
Tittel
Navn
Telefon
E-post
Økonomisjef Lise Rådal 75098012 E-post
Saksbehandler Maria Mazitova 75098013 E-post
Sekretær Lisbeth Arntsen 75098014 E-post
Kontorfullmektig Nina Våtvik 75098015 E-post