Parti og LIster

Bruk av media

DNA - Det norske arbeiderparti - i Rødøy

Tilbake sammen med KRF etter å ha vært ute av kommunestyret en tid. Erstatter sammen med KRF - to andre lister som med opphørte fra siste valg 2015),

DNA - Nordre Rødøy arbeiderpartilag

Ble betraktet som en "gaukonge" av moderpartiet i Rødøyøyene - og ble nedlagt etter en tid. Mye omtalt i media i dens korte historie.

Fremskrittspartiet

Har stilt til 2 valg i Rødøy - siden partiet ble startet.

Høyre

Begynner å blir et "historisk" parti i Rødøy.

Kystpartiet i Rødøy

Stilte ikke med liste 2015?.

Rødøy fellesliste

"Tjongsfjordliste" - fra 1987...og fremdeles oppegående.

Rødøy kristelig folkeparti

Ute en tid. men fra 2015 liste i samarbeide med Rødøy arbeiderparti. Erstatning for to andre "øypartier" som ikke stikker ved dette valg.

Senterpartiet

1969

RLA 21 104

1969 - Stortingsvalget - alle listene i Nordland

1969

RLA 21107