Meløy år 1930 C Valg

1930 STORTINGSVALGET og Meløy

© RLA. NA. (18338).

De frisinnede Venstres valgliste


© RLA. NA. (18339).
Nr 4 på stortingslisten er: Gårdbruker Chr. Tidemann, Torsvik, Meløy.
Nr 10 er gårdbruker Jens Aakre, Storselsøy (senere Gjerøy) i Rødøy.

Bondepartiets valgsliste

Denne listen har ingen fra Meløy eller Rødøy med....
© RLA. NA. (18340).

Det Borgelige Samlingspartis valgliste

Her er Skipper Olaf Sørgård, Meløy - satt på 7de plass på listen.
© RLA. NA. (18341).

Det norske Arbeiderpartis valgliste

Nr 9 er arbeider Ole Hillestad, Glomfjord.
© RLA. NA. (18342).

Venstres valgliste

Her er ikke noen fra Rødøy eller Meløy kommet med på listen.
© RLA. NA. (18343).

Norges kommunistiske partis valgliste


© RLA. NA. (18344).
Som nr 6 er arbeider Aksel Halsan, Glomfjord, Meløy - satt opp.

og til sist....

© RLA. NA. (18345).