Rødøy Fellesliste (RFL)

2011

Leserinnlegg fra Meløyavisa 8.9.11.

Historikk

2011

Debatt

Meløyavisa Torsdag 3. mars 2011.
Konsekvensutredning for Fv 17 Storvika-Reppen.
Krysning av Holandsfjorden
Debattinnlegg av Rødøy Fellesliste v/Torsten Simonsen.

2007-2011

Representantene

Rødøy Fellesliste:
Varaordfører Torsten Simonsen 8186 Tjongsfjorden
Fast medlem Marit Hagtvedt 8186 Tjongsfjorden
Fast medlem Arild Lorentsen 8186 Tjongsfjorden
Fast medlem Hallgeir Hafsmo 8185 Vågaholmen
1. varamedlem Hege Aimee Engen 8186 Tjongsfjorden
2. varamedlem Torgeir Hansen 8185 Vågaholmen

2007

Valget og geografisk område

VALGET I 2007
Stemmeseddelen (lista) hadde god fordeling av kandidater fra både 8187 Jektvik (6), 8185 Vågaholmen (3) og 8186 Tjongsfjorden (4). Resultatet ble som forventa, bare representanter fra Tjongsfjordhalvøya.

2003

Listen 2003 - kandidatene etter postnr

RØDØY FELLESLISTE
Kommunestyrevalget i Rødøy kommune 2003

Tjongsfjorden
01 Torsten Simonsen f. 1953
03 Hege Aimee Bang f. 1970
04 Arild Lorentsen f. 1949
05 Torunn Elisabeth Fremstad f. 1956
09 Hege J Nystad Bendiksen f. 1974
14 Marit Hagtvedt f. 1944
15 Erna Hyttan f. 1961

Jektvik
02 Håvard Hoff, f.1961
05 Inger dagmar Monsen f. 1973
08 Gunnar Jan Urskog f. 1955
12 Alf Magne Telnes f. 1961

Vågaholmen
06 Ingvar Arnulf Hansen f. 1957
10 Torgeir Hansen f. 1952
13 Halgeir Hafsmo f. 1961
16 Grethe Mathisen f. 1960

Nordvernes
11 Martha S N Heløy f. 1963

1999-2003

Program

Valgprogram
Rødøy Fellesliste
Felles framtid - Valgprogram 1999-2003.

Programmet innledes med at det er tredje gang at Felleslista stiller til valg i Rødøy kommune. Det er da to valgperioder før med program og lister.

1988-1991

Program

Valgprogram
Rødøy Fellesliste
Listen for hele Rødøy
- Program 1988 - 1991.

Antagelig DEBY for "Rødøy Fellesliste".
Hvis så er tilfelle - vil listen være 25 år fra neste valgperiode starter - 2012. (regnet fra start på arbeidet med listen i 1987).

1987

Valglisten

KANDIDATER VED KOMMUNEVALGET 1987.

Vågaholmen
01 Sven Hansen
11 Brit Hafsmo
24 Gunnar Sleipnes

Sørfjorden
02 Alf Steinrem
07 Knut Nygård

Myken
03 Viggo Holmen

Melfjorden
04 Kåre Storeng

Tjongsfjorden
05 Torsten Simonsen
09 Arne Bang
17 Dagfinn Kleftås
19 Ingeborg Gundersen
20 Arild Lorentsen
25 Hanna Engen

Øresvik
06 Karsten Jansvik
10 Else Marie Hilstad
21 Jens Jensen

Nordnesøy
08 Torill Jentoft
18 Oddvar Staulen

Gjerøy
12 Hjørdis Jensen
13 Paul Aakre

Reppasjøen
14 Johannes Johansen

Storselsøy
15 Torunn Johanne Mathisen

Rødøy
16 Laila Olaisen

Jektvik
22 Egil Endresen
23 Bjørg Konradsen

NB: 2 at kandidatene her - representerer denne listen fremdeles i dagens kommunestyre: Torsten Simonsen og Arild Lorentsen (2011).