Lærere i Rødøy i den eldste tid...

Samla oversikt

Bikset, Martinus

Læer på Tjong skole og senere Klokker og Lærer ved Rødøy skole - bodde på "Klokkergården" på Rødøy.

Brennesvik, Lars Kristian Magnus

Lærer ved Tjong skole i mange år. opprinnelig fra gården Brendsvik. Lenke til hans bosted på gården Tjong Nedre - bruk nr ? Borgtun.

Dahle, Olaus

Omtales uten lenke til gårdsiden...

Gjelle, Knut Knudsen

Glad, Andreas

Var også bruker av gården Gjerøy Søndre bnr 1. Lenke.

Hagland, Halvor

Var fra Rødøy og bosatt på Gjerøya hvor han var lærer. Lenke.

Hagevik, Gutorm Mathias Knutsen

Var lærer og bosatt som bruker av gården Kila, bnr 2.

Hansen, Hans Christian

Lærer og bruker av gården Vernes søndre. Lenke.

Heen, Torolf Kristian

Lærer på Sleipnes i mange år, men omtales under gården Bø 49 hvor han senere var bosatt fast.

Hellervik, Signe Mathea Lund

Var utdannet lærer og fra Rødøy. Omtales under der hun var født og vokst opp i Rødøy.

Hoff, Knut Torkilsen

Født 28.09.1816 i Ål i Hallingdal, sønn av Torkjel Knutsen, Ål i Hallingdal.
Lærer i Rødøy - omtales nærmere annen side her.

Hoff, Ludvig Dahl

Lærer en tid ved Sleipnes skole og flere steder i Rødøy.

Hoff, Ole

Hole, Rasmus

Hveding, Hjalmar

Ingebrigtsen, Peder Olai Fribjerk

Jentoft, Konrad Aubert

Johnsen, Astrid Novik

Liseth, Andreas

Muhle, Olav

Lærer, Nyheim, Byneset, Sør-Trøndelag, f. 27. april 1880 i Byneset. Foreldre: Husmann Anders O. Mule og Kirsti Pedersdtr. Eksamen fra Levanger lærerskole 1900. Lærer Rødøy høsten 1900 til sommeren 1910, Nordre Helgeland.
Skjøstad skole, Byneset 1910 - . Forretningsfører for kretssykekassen 1911-1921. Herredskasserer i Byneset fra 1921. Gift 7. mai 1916, meierske 'Anna Margrete Denstad. Foreldre: Bonde H.P. Denstad og Bertine Skimmellid. 1 datter. Fra boka: Norske skolefolk, redaktør Arne Espeland (1934).

Er også nevnt her:
Kilde: Beretning om Rødø folkeskole femåret 1901-05. (1906).

Nilsen, M.

Næss, Reidar Andersen

Det er sannsynlig at han var bosatt på Vollan (Tjong Nedre 59-01) i den tid han var lærer på Tjong. Han var født 1904 og var bare 21 år gammel da han kom. Han hadde resten av livet kontakt med ”Mathisen familien” på Tjong, kanskje spesielt med Borghild Mathisen som var bosatt i Asker. Han tok senere doktorgrad. Han meldte seg inn som medlem av Rødøy historielag da det starta i 1982. Det kom en gang brev fra en advokat om at han var død.

Nygård, Kristian Olai

Ofstad, J.

Det er nevnt at han er født 1879. Han er utdannet Levanger 1900 og også ansatt fra samme år i Rødøy som lærer. Oppsigelig stilling. Det går også fram at han ”Ansatt veo missionen i Indien 1903.”
Kilde: Beretning om Rødø folkeskole femåret 1901-05. (1906).

Olsen, Andreas

Tellingen 1865: 001 01 A. Olsen 25 Lurø Præste Husf g med Jord, Skolelærer
Bosatt på Nygård under gården Oldervik.

Olsen, Engebregt

Omtalt på bosted i Rødøy - gården Reppen Øvre 55-01. Gå videre til siden for lenker.
IInnflyttet - opprinnelig fra Ål i Hallingdal, men først bosatt Meløy. Omtalt som lærer i folketellingenene 1865 og 1875.

Røsok, Rafael

Røsok er ved folketellinga 1900 bosatt som "kirkesanger og folkeskolelærer" på den gamle "klokkergården", på nabogården til Rødøygården - gården Høyvågen med Gnr. 73.