Andre lister - uten "helside" - 1 år eller to...

1911 "STØ KURS" - en liste fra Rødøya

En liste som ble etablert fra valget 2011.  Det ble med en periode.

Mer omtale senere her med program og liste m.m.

1995 Frie velgere

Program for "Frie Velgere" 1995-99. 4 A5 sider (Bretta A4 ark). © RLA.

1992 Tverrpolitisk liste

Valgprogram for "Tverrpolistisk liste" ved kommunstyresalget 1992-95. © RLA.

1983 For folkeavstemming (Tverrpolitisk)

LISTE VED KOMMUNESTYREVALGET I RØDØY KOMMUNE 1983


Rødøy
01 Svein Rasmussen
02 Svein Rasmussen
11 Anna Kvalvik
12 Anna Kvalvik
17 Olav J. Kvalvik
18 Olav J. Kvalvik

Sørfjorden
03 Tordis Iversen
04 Tordis Iversen

Melfjordbotn
05 Bernold Danielsen
06 Bernold Danielsen

Myken
07 Kjellaug Gabrielsen
08 Kjellaug Gabrielsen

Storselsøy
09 Roald Mathisen
10 Roald Mathisen
19 Anita Jensen
23 Thorbjørn A. Gjersvik

Jektvik
13 Peter Olav Kolvik
14 Peter Olav Kolvik
22 Kirsten M. Kvalvik

Nordnesøy
15 Unni Margrethe Djupvik
16 Unni Margrethe Djupvik
21 Magnor Johan Lydersen

Tjongsfjorden
20 Liv Raaen
 
Merknad:
Den eneste liste i Rødøy som ikke fikk innvalgt representant. Det har alle listene ellers fått - minst en.   Den som var ansvarlig for denne listen var Olav Kvalvik på Rødøya.

1983 Sosialistisk samlingsliste

SOSAIALISTISK SAMLINGSLISTE VED KOMMUNESTYREVALGET I RØDØY KOMMUNE 1983.


Nordnesøy
01 Eluf Andersen
14 Anita Didriksen
16 Bjørn Magne Otheliussen
18 Aslaug Andersen
25 Asbjørn Lydersen

Tjongsfjorden
02 Rolf Kristiansen
08 Tor Myrvoll
10 Johan Mathisen
11 Tordis Kristiansen
13 Kristi Aga
15 Kjell Johnsen
19 Vidar Solheim
23 Ellinor Kruger
26 Bolette Mikalsen
28 Steinar Elvegård

Rødøy
03 Roald Ingebrigtsen

Myken
04 Petra Risvik
22 Ole Johan Johansen

Nordvernes
05 Rolf Jensen

Storselsøy
06 Olga Heen

Melfjordbotn
07 Alf Kristiansen

Jektvik
09 Bjørg Konradsen
20 Bjørn Værang
24 Magne Bakkeland
29 Klara Eivik

Sørfjorden
12 Astri Irene Nygård

Reppasjøen
17 Reidar Johansen
21 Rolf Mathisen
30 Roald Pedersen jr.

Øresvik
27 Rakel Jensen

1975

SAMARBEIDERNES UAVHENGIGE VALGLISTE

Det foreligger et VALGPROGRAM  på 4 sider hvor også listens oppsatte personer går fram.  

Storselsøy
01. Aksel Mathisen, gårdbruker
06. Gerd Opdal Gjersvik, husmor
18. Ragnar Aga, gårdbruker

Nordvernes
2. Reidar Jensen, bileier

Myken
3. Vigdis Eriksen, lærer

Nordnesøy
04. Hans Grimsland, maskinholder
09. Arnt Sivertsen, poststyrer
21. Reidar Lydersen, fisker

Jektvik
05. Arnold Hagen, gårdbruker
11. Liv Telnes, husmor
19. Einar Sperstad, gårdbruker

Tjongsfjord
07. Ole Setvik, lærer
10. Egil Evjen, driftstyrer

Gjerøy
08. Eyvind Monsen, fisker
14. Sverre Karlsen, fisker

Selsøyvik
12. Arvid Rangø, fisker

Øresvik
13. Finn Karstensen, drosjeeier

Nordvernes
15. Svenn Engø, verkstedeier

Sørfjorden
16. Donald Skivik, gårdbruker

Vågaholmen
17. Magnus Andreassen, fisker
18. Ragnvald Seljevoll, handelsbetjent

1960

Klipp fra Nordland Avis 1959. © RLA.