Åra 1950 - 1959

1959

1959 01 01

Ligningsjef ansettes

Kolvik var ligningssjef fra før 1.1.1959. Han var ansatt i Rødøy kommune. Fra 1.1.1965 ble han lønna fra Finansdepartementet og fra 4.7.1966 fra Skattefogden i Nordland. Han gikk av som ligningssjef fra og med 6.1.69.

1956

1956

Rødøy menighetsblad kom ut med 1.nr.

Rødøy menighetsblad kom ut for første gang, med nr 1, 1956 og 1. årgang.
Kilde: Rødøy menighetsblad nr 1 1956 (1).

Stor donasjon:
Stor donasjon til Rødøy kirke. Fra direktør Ole Sundø. Prest Johne og Anna Jensen er nevnt her også.

Døde:
De som døde året 1955 er også nevnt med navn og dødsdato.

Prekenliste:
Prekenliste, oversikt over gudstjenester i de forskjellige steder i kommunen.

Økonomi:
Litt om Rødøy menighets blads økonomi.

Konfirmasjonkapper:
Innsamling til formålet.

Serkalker:
Omtale av.

Konfirmasjon 1956:
Orientering om at den starter 28. mai osv.

1950

© RLA. 1950. (4996).

 

1950

Motta flykninger - nei

Har ikke behov for nevn for flyktninger - se klipp øverst her.

02.06.1950

Sorenskriveri

Fra boka "For lov og rett på Helgeland. Sorenskriverembetet 400 år 1591-1991. Skrevet av Kjell Jakobsen.
1950:
Rødøy og Meløy overføres til Bodø sorenskriveri i Salten - ved kongelig resolusjon av 2.6.1950.
"...Dermed fikk disse to kommunene i hvert fall i denne sammenheng brutt sin årtusengamle tilhøringhet til Helgeland".