Om "Engen-fotografene" og Rødøy

Hovedsiden

ENGEN familien fra gården ENGA i Meløy
Ikke den fra Engen i Meløy og Segelfore i Rødøy - men fra Enga i Meløy.
Men med sterke aner til Sleipnes og Tjong Øvre i Rødøy.

Engen familien

Og her er et bilde av søskene og mora. Fra venstre- Simon, Marie, Annna, Mora Sophie, Louise og Arnt Engen. Foto: Louise Engen 1910. Mottatt fra Henry Kristiansen.

ENGEN, MARTINE LOUISE

Louise Engen. Fotografisk Atelier. Baksiden av et visittkortfoto. Et av mange motiver hun brukte på baksiden av sine "visittkortfoto". © Johan Martin Mathisen.

 

MED FAR FRA RØDØY

OMTALE AV DEN KJENTE FOTOGRAF - LOUISE ENGEN.

Martine LOUISE ENGEN, ble født i Bodø 31. mai 1873.

Hennes far var Peter Ebenhard Engen, født på Segelfore (i Rødøy) 24. juni 1842. Han var agronom, skipper og gårdbruker på Jensvold i Bodin, død 6. juli 1880.

Hennes mor var Sophie Marie Margarini, f. 3. juli 1845 (datter av Ludvig Lind Margarini på Jensvold).

Hennes farfar var Johan Christian Petersen, f. 13. januar 1808 (på Sleipnes), boede på Segelfore i Rødø, senere på Enga i Melø.

Hennes farmor var Elisabet Christine Nielsen fra Tjong. Disses 8 Børn antog Slægtsnavnet "Engen".

Kilde: Sålangt fra "Benkestokkboka", side 236.

Fotograf

HILSEN FRA BODØ. Kolorert kort med 3 motiver. (Louise Engen, Bodø), stpl. Bodø 1899. (RLA1727).

Som fotograf - 1893 - 1943.

Hun gikk sin læretid hos D. Nyblin, Christiania. Kurser der og i Stocholm. Studieopphold i England og U.S.A.

Startet egen forretning i Bodø 1893 sammen med søsteren Elisabeth Marie (d.1932).

Var stortingskandidat i flere perioder.

Medlem av Bodø bystyre i 10 perioder, i formannskapet og skolestyret, menighetsrådet fra 1922.

Stiftet Bodø kvinneråd 1918, var dettes formand i 16 år, utsending til Det internasjonale kvinneråds møter i Washington og London 1925 og 1929.

Formann i barnehjemskommiteen fra 1918.

Medlem av edruelighetsnemnden, og var særlig opptatt av avholds-, freds- og kvinnesak. Hennes atelier ble totalskadet under krigen.

Kilde: Susanne Bonge: Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer frem til 1920. Bergen 1980.

Engen, Marie

ELISABETH MARIE ENGEN
F. 3.april 1864, død 1932.
Starter atelier sammen med søsteren Louse i 1893.

Engen, Marie

Engen, Arnt Kristian

Født 29. august 1875 og død 1960.
Arbeidet som fotograf og hadde firma i Trondhjem, ved Bakke Bro fra 1904 til etter 1923.

Firmaet ble i 1924 overtatt av Mathias Rødstad, som hadde bestyrt det en tid. Engen sluttet som fotograf og startet egen herrekviperingsforretning i Nordre gate. Var oldermann i Nordenfjeldske fotografers forening 1911-12.

Kilde: Susanne Bonge: Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer frem til 1920. Bergen 1980.

En bestilling fra Rødøy

Engen, Simon Petter

Klipp mottatt fra Dagfinn Kleftsås (Daniel Nilsens papirer). Daniel var i nær slekt med denne "Engenfamilie". © Johan Martin Mathisen.

f. 9. januar 1877. Bror av Louise Engen.

Han startet atlier i Bodø ca 1900. Han hadde atlier i Trondhjem fra 1908-30, med filial i Bodø. Han hadde sin lærertid hos Abel i Christiania. Var fotograf, fotoforhandler og brevkortforlegger.

Kilde: Susanne Bonge: Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer frem til 1920. Bergen 1980.

Engen, Anna

Dødsannonse for frøken Anna Engen, Trondheim. Dødsannonse fra en utklippsbok fra Daniel i Kleften, utlånt fra Dagfinn Kleftås. Gravlagt Bodin kirkegård. Nevnt Arnt Engen og Simon Engen.

Lærer og klokker Engen

1921. (Avis 1605.)

RLA avis 12643

Engen

Avis 2009. Klokker L. Engen. Klipp fra Daniel i Kleften, utlånt fra Dagfinn Kelftås. Se tekst til dette bilde i etterfølgende.