Tilbake...

Lensmennene - omtaler

Lensmann Jan M. Larsen

1968 - Sigurd Gundersen søker og får stillingen

© RLA. (20867).

Lensmann - Peder Skreslett

RLA 21125

1970

Lensmann Leonhard Losvik

1917

Til lensmann i Rødøy er av amtmanden beskikket sersjant L. Losvik, Rødøy. (NA 1917).

 

1917

Lensmannslønninger i Nordland amt:

(.) I sin budsjettproposisjon for kommende termin fører finansdepartementet op som lønninger til lensmenn i Nordland amt:  (.) 950 til lensmenn i Vik, Alstahaug, Stamnes og Rødøy.

 

Lensmann Forsaa

Forsaa var lensamann og bodde på Fuglesang på gården Rødøy. 

Han fratrådte sin stilling i 1917.

For lensmand Forsaa som er fratrådt sin stilling, hold Rødøy herredstyre forleden en meget vellykket fest. Ordføreren holdt en tale for hedersgjesten og overrakte ham et guldur. NA 1917.

En av de som ble bedt som gjest fra Tjong var handelsmann Johan Falch.

Lensmann Motzfeldt