Kommuneoverlege

Adm

11. jun, 2016

Kommuneoverlegen går ut i permisjon

Omtalt på Rødøy kommunes nettsiden denne dagen.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege Olav Kornelius Ovaa