Kirkenes leirsteder - på Bunes og i Kisten

1992 Kisten

Foto fra Rødøy Menighetsblad 1992. Kisten Leirsted.

mer

Fra Rødøy Menighetsblad 1992. Kisten Leirsted, omtale.