Norfjordnes krets

Fylkestilskudd

Tilskudd fra fylket

Kilder for dette er NORDLANDS FYLKES FORHANDLINGER for det enkelte år.

1922

Tilskott

3. bidrag til tilbygg til skolen på Nes (omberegnet) kr 557.